CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. zaalsport
 2. zakelijk toerisme
 3. zakelijk verkeer
 4. zakelijke diensten
 5. zakelijke dienstverlening GEBRUIK zakelijke diensten
 6. zakelijke overnachtingen
 7. zakenrelaties
 8. zalmsnip
 9. zalmsnip tax rebate EQ zalmsnip
 10. ZBO's GEBRUIK zelfstandige bestuursorganen
 11. zedendelicten GEBRUIK seksuele misdrijven
 12. zedenmisdrijven GEBRUIK seksuele misdrijven
 13. zee
 14. zeehavens
 15. Zeeland EQ Zeeland
 16. Zeeland
 17. zeer moeilijk lerende kinderen
 18. zeer moeilijk opvoedbare kinderen
 19. zeeschepen GEBRUIK koopvaardijvloot
 20. zeeschip GEBRUIK koopvaardijvloot
 21. zeevaart
 22. zeil- en surfscholen GEBRUIK watersportclubs
 23. zeilen
 24. zeilscholen
 25. zelfdoding
 26. zelfmoord GEBRUIK zelfdoding
 27. zelfredzaamheid
 28. zelfstandige behandelcentra
 29. zelfstandige bestuursorganen
 30. zelfstandige eigen bedrijf GEBRUIK zelfstandigen
 31. zelfstandige met personeel GEBRUIK zmp
 32. zelfstandige zonder personeel GEBRUIK zzp
 33. zelfstandigen
 34. zero benefits EQ nuluitkeringen
 35. zero-hours contracts EQ nulurencontracten
 36. zetelverdeling
 37. ZFW GEBRUIK Zorgverzekeringswet
 38. ZH GEBRUIK Zuid-Holland
 39. ziekenfonds GEBRUIK zorgverzekering
 40. ziekenfondswet GEBRUIK Zorgverzekeringswet
 41. ziekenhuis GEBRUIK ziekenhuizen
 42. ziekenhuisbevalling GEBRUIK plaats van bevallling
 43. ziekenhuisopnamen GEBRUIK ziekenhuisopnames
 44. ziekenhuisopnames
 45. ziekenhuissterfte
 46. ziekenhuiszorg
 47. ziekenhuizen
 48. ziekte GEBRUIK ziekten
 49. ziektekosten GEBRUIK uitgaven aan zorg
 50. ziektekostenverzekeringen GEBRUIK zorgverzekering
 51. ziekten
 52. ziekteverzuim
 53. ziekteverzuimpercentage
 54. Ziektewet
 55. zinloos geweld
 56. zittenblijven
 57. zmlk GEBRUIK zeer moeilijk lerende kinderen
 58. zmok GEBRUIK zeer moeilijk opvoedbare kinderen
 59. zmp
 60. zomer
 61. zomerhuisje GEBRUIK recreatiewoning
 62. zonder diploma GEBRUIK voortijdige schoolverlaters
 63. zonne-energie
 64. zonnecollectoren
 65. zonnepanelen
 66. zonnestroom
 67. zonnewarmte GEBRUIK zonne-energie
 68. zoo EQ dierentuin
 69. zoogdieren
 70. zorg
 71. zorg en gezondheid
 72. zorg in natura
 73. zorg zonder verblijf
 74. zorgaanbieders GEBRUIK zorgaanbod
 75. zorgaanbod
 76. zorgboerderijen
 77. zorgfinanciering
 78. zorggebruik
 79. zorginstellingen
 80. Zorginstituut Nederland
 81. zorgkosten GEBRUIK uitgaven aan zorg
 82. zorgondersteuning
 83. zorgpremie
 84. zorgrekeningen GEBRUIK zorgfinanciering
 85. zorgsector GEBRUIK zorgaanbod
 86. zorgtoeslag
 87. zorguitgaven GEBRUIK uitgaven aan zorg
 88. zorgverleners GEBRUIK zorgaanbod
 89. zorgverlof
 90. zorgverzekering
 91. Zorgverzekeringswet
 92. zorgwetgeving
 93. zorgwetten GEBRUIK zorgwetgeving
 94. zorgwoningen
 95. Zuid Holland GEBRUIK Zuid-Holland
 96. Zuid-Amerika
 97. Zuid-Holland
 98. Zuid-Holland EQ Zuid-Holland
 99. Zuiderzeepolders GEBRUIK IJsselmeerpolders
 100. Zuidholland GEBRUIK Zuid-Holland
 101. zuigelingensterfte
 102. zuivel GEBRUIK zuivelproductie
 103. zuivelindustrie
 104. zuivelproductie
 105. zuiveringsslib
 106. ZVW GEBRUIK Zorgverzekeringswet
 107. ZW GEBRUIK Ziektewet
 108. zwaarlijvigheid GEBRUIK overgewicht
 109. zwanger GEBRUIK zwangerschappen
 110. zwangerschap GEBRUIK zwangerschappen
 111. zwangerschappen
 112. zwangerschaps- en bevallingsverlof
 113. zwangerschapsverlof
 114. zware drinker
 115. zware metalen
 116. zware olie
 117. zware roker
 118. zwarte economie GEBRUIK illegale economie
 119. zwavelarme autodiesel GEBRUIK laagzwavelige autodiesel
 120. zwaveldioxide
 121. Zweden
 122. zweer aan twaalfvingerige darm GEBRUIK maagzweren
 123. zwembaden
 124. zwemmen
 125. Zwitserland
 126. Zwolle
 127. Zwolle EQ Zwolle
 128. zzp
 129. zzp'er GEBRUIK zzp
 130. zzp'ers GEBRUIK zzp
 131. zzv GEBRUIK zorg zonder verblijf