CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. zaalsport
 2. zakelijk toerisme
 3. zakelijk verkeer
 4. zakelijke diensten
 5. zakelijke dienstverlening GEBRUIK zakelijke diensten
 6. zakelijke overnachtingen
 7. zakenrelaties
 8. zalmsnip
 9. zalmsnip tax rebate EQ zalmsnip
 10. ZBO's GEBRUIK zelfstandige bestuursorganen
 11. zedendelicten GEBRUIK seksuele misdrijven
 12. zedenmisdrijven GEBRUIK seksuele misdrijven
 13. zee
 14. zeehavens
 15. Zeeland EQ Zeeland
 16. Zeeland
 17. zeer moeilijk lerende kinderen
 18. zeer moeilijk opvoedbare kinderen
 19. zeeschepen GEBRUIK koopvaardijvloot
 20. zeeschip GEBRUIK koopvaardijvloot
 21. zeevaart
 22. zeil- en surfscholen GEBRUIK watersportclubs
 23. zeilen
 24. zeilscholen
 25. zelfdoding
 26. zelfmoord GEBRUIK zelfdoding
 27. zelfredzaamheid
 28. zelfstandige behandelcentra
 29. zelfstandige bestuursorganen
 30. zelfstandige eigen bedrijf GEBRUIK zelfstandigen
 31. zelfstandige met personeel GEBRUIK zmp
 32. zelfstandige zonder personeel GEBRUIK zzp
 33. zelfstandigen
 34. zero benefits EQ nuluitkeringen
 35. zero-hours contracts EQ nulurencontracten
 36. zetelverdeling
 37. ZFW GEBRUIK Zorgverzekeringswet
 38. ZH GEBRUIK Zuid-Holland
 39. ziekenfonds GEBRUIK zorgverzekering
 40. ziekenfondswet GEBRUIK Zorgverzekeringswet
 41. ziekenhuis GEBRUIK ziekenhuizen
 42. ziekenhuisbevalling GEBRUIK plaats van bevallling
 43. ziekenhuisopnamen GEBRUIK ziekenhuisopnames
 44. ziekenhuisopnames
 45. ziekenhuissterfte
 46. ziekenhuiszorg
 47. ziekenhuizen
 48. ziekte GEBRUIK ziekten
 49. ziektekosten GEBRUIK uitgaven aan zorg
 50. ziektekostenverzekeringen GEBRUIK zorgverzekering
 51. ziekten
 52. ziekteverzuim
 53. ziekteverzuimpercentage
 54. Ziektewet
 55. zinloos geweld
 56. zittenblijven
 57. zmlk GEBRUIK zeer moeilijk lerende kinderen
 58. zmok GEBRUIK zeer moeilijk opvoedbare kinderen
 59. zmp
 60. zomer
 61. zomerhuisje GEBRUIK recreatiewoning
 62. zonder diploma GEBRUIK voortijdige schoolverlaters
 63. zonne-energie
 64. zonnecollectoren
 65. zonnepanelen
 66. zonnestroom
 67. zonnewarmte GEBRUIK zonne-energie
 68. zoo EQ dierentuin
 69. zoogdieren
 70. zorg
 71. zorg en gezondheid
 72. zorg in natura
 73. zorg zonder verblijf
 74. zorgaanbod
 75. zorgboerderijen
 76. zorgfinanciering
 77. zorggebruik
 78. zorginstellingen
 79. Zorginstituut Nederland
 80. zorgkosten GEBRUIK uitgaven aan zorg
 81. zorgondersteuning
 82. zorgpremie
 83. zorgrekeningen GEBRUIK zorgfinanciering
 84. zorgsector GEBRUIK zorgaanbod
 85. zorgtoeslag
 86. zorguitgaven GEBRUIK uitgaven aan zorg
 87. zorgverleners GEBRUIK zorgaanbod
 88. zorgverlof
 89. zorgverzekering
 90. Zorgverzekeringswet
 91. zorgwetgeving
 92. zorgwetten GEBRUIK zorgwetgeving
 93. zorgwoningen
 94. Zuid Holland GEBRUIK Zuid-Holland
 95. Zuid-Amerika
 96. Zuid-Holland
 97. Zuid-Holland EQ Zuid-Holland
 98. Zuiderzeepolders GEBRUIK IJsselmeerpolders
 99. Zuidholland GEBRUIK Zuid-Holland
 100. zuigelingensterfte
 101. zuivel GEBRUIK zuivelproductie
 102. zuivelindustrie
 103. zuivelproductie
 104. zuiveringsslib
 105. ZVW GEBRUIK Zorgverzekeringswet
 106. ZW GEBRUIK Ziektewet
 107. zwaarlijvigheid GEBRUIK overgewicht
 108. zwanger GEBRUIK zwangerschappen
 109. zwangerschap GEBRUIK zwangerschappen
 110. zwangerschappen
 111. zwangerschaps- en bevallingsverlof
 112. zwangerschapsverlof
 113. zware drinker
 114. zware metalen
 115. zware olie
 116. zware roker
 117. zwarte economie GEBRUIK illegale economie
 118. zwavelarme autodiesel GEBRUIK laagzwavelige autodiesel
 119. zwaveldioxide
 120. Zweden
 121. zweer aan twaalfvingerige darm GEBRUIK maagzweren
 122. zwembaden
 123. zwemmen
 124. Zwitserland
 125. Zwolle
 126. Zwolle EQ Zwolle
 127. zzp
 128. zzp'er GEBRUIK zzp
 129. zzp'ers GEBRUIK zzp
 130. zzv GEBRUIK zorg zonder verblijf