CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. wetenschapsgebieden
 2. wetgeving GEBRUIK wetten
 3. wetlands EQ wetlands
 4. wetlands
 5. wettelijke bevolking GEBRUIK werkelijke bevolking
 6. wettelijke sociale premies GEBRUIK sociale premies
 7. Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen GEBRUIK sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen
 8. wetten
 9. wettig gehuwd GEBRUIK gehuwd
 10. WFSV GEBRUIK Wet financiering sociale verzekeringen
 11. WGA
 12. white papers GEBRUIK papers
 13. white spirit EQ terpentine
 14. wholesale EQ groothandel
 15. WIA
 16. wia-uitkering GEBRUIK arbeidsongeschiktheid
 17. widowed EQ verweduwd
 18. wieren
 19. wiet GEBRUIK cannabis
 20. wijken
 21. wijken en buurten GEBRUIK wijken
 22. wijkindeling GEBRUIK wijken
 23. wijn
 24. wijnbouw
 25. wijndruiven GEBRUIK wijnbouw
 26. wijnteelt GEBRUIK wijnbouw
 27. WIK GEBRUIK Wet inkomensvoorziening kunstenaars
 28. wildlife garden EQ heemtuin
 29. willingness to buy EQ koopbereidheid
 30. wind energy EQ windenergie
 31. wind farms EQ windparken
 32. wind turbines EQ windturbines
 33. windenergie
 34. windmolens GEBRUIK windturbines
 35. windparken
 36. windturbines
 37. wine EQ wijn
 38. winkelen
 39. winkels GEBRUIK detailhandel
 40. winst
 41. winsten uit onderneming GEBRUIK winst
 42. winstinkomens
 43. winter EQ winter
 44. winter
 45. winter sun holidays EQ winterzonvakanties
 46. wintersport GEBRUIK wintersportvakanties
 47. wintersportvakanties
 48. winterzonvakanties
 49. Wit-Rusland
 50. withdrawal EQ onttrekking aan het verkeer
 51. Wiw GEBRUIK Wet inschakeling werkzoekenden
 52. Wlz GEBRUIK Wet langdurige zorg
 53. Wmo GEBRUIK Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 54. wo GEBRUIK wetenschappelijk onderwijs
 55. wolindustrie
 56. woman EQ vrouw
 57. women's shelter EQ vrouwenopvang
 58. wonen
 59. woning GEBRUIK woningvoorraad
 60. woningbehoefteonderzoek GEBRUIK woononderzoek
 61. woningbezit
 62. woningbouw
 63. woningbouwverenigingen GEBRUIK woningcorporaties
 64. woningbrand
 65. woningcorporaties
 66. woningen GEBRUIK woningvoorraad
 67. woninggrootte GEBRUIK grootte van de woning
 68. woninginbraak
 69. woninginbraken GEBRUIK woninginbraak
 70. woninginrichting
 71. woningisolatie GEBRUIK isolatie
 72. woningkenmerken
 73. woningkoop en -verkoop GEBRUIK woningmarkt
 74. woningkwaliteit
 75. woningmarkt
 76. woningmarktgebied
 77. woningonderhoud
 78. woningprijzen GEBRUIK huizenprijzen
 79. woningtype
 80. woningvoorraad
 81. woningwaarde
 82. wood waste EQ houtafval
 83. wooded area EQ bos
 84. woodland and nature EQ bos en natuur
 85. wool industry EQ wolindustrie
 86. woon-werk verkeer GEBRUIK woonwerkverkeer
 87. woon-werkreiziger GEBRUIK woonwerkverkeer
 88. woonbranche GEBRUIK woninginrichting
 89. wooneenheden GEBRUIK wooneenheid
 90. wooneenheid
 91. woongebied
 92. woongebouw
 93. woongroepen
 94. woonkernen
 95. woonlasten
 96. woonomgeving
 97. woononderzoek
 98. woonoppervlakte
 99. woonplaatsveranderingen GEBRUIK verhuizingen
 100. woonruimte GEBRUIK woonoppervlakte
 101. woonsituatie
 102. woonterrein GEBRUIK woongebied
 103. woonuitgaven GEBRUIK woonlasten
 104. woonwagenbewoners
 105. woonwerkverkeer
 106. woonwinkels GEBRUIK woninginrichting
 107. woordvoerder GEBRUIK woordvoerders
 108. woordvoerders
 109. woordvoering GEBRUIK woordvoerders
 110. Work and Care Act EQ Wet arbeid en zorg
 111. work overtime EQ overwerken
 112. Work Resumption Scheme for Partially Disabled (WGA) EQ WGA
 113. work-related stress EQ werkstress
 114. workers on call EQ oproepkrachten
 115. working age population EQ potentiële beroepsbevolking
 116. working conditions EQ arbeidsomstandigheden
 117. working for Statistics Netherlands EQ CBS als werkgever
 118. working hours EQ arbeidsduur
 119. working mothers EQ werkende moeders
 120. working shift EQ ploegendienst
 121. workload EQ werkdruk
 122. workload EQ arbeidsbelasting
 123. workshops
 124. workshops EQ workshops
 125. world market prices EQ wereldmarktprijzen
 126. worldview EQ levensbeschouwing
 127. woz GEBRUIK wozwaarde
 128. WOZ value EQ wozwaarde
 129. woz waarde GEBRUIK wozwaarde
 130. woz-waarde GEBRUIK wozwaarde
 131. wozwaarde
 132. WPO GEBRUIK Wet op het Primair Onderwijs
 133. wrakken
 134. wrakkenopslagplaats
 135. wrecks EQ wrakken
 136. WSW GEBRUIK Wet sociale werkvoorziening
 137. WULBZ GEBRUIK Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 138. WVA GEBRUIK Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen
 139. WVG GEBRUIK Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 140. WVO GEBRUIK Wet op het Voortgezet Onderwijs
 141. WW GEBRUIK Werkloosheidswet
 142. ww-uitkeringen GEBRUIK werkloosheidsuitkeringen
 143. WWB GEBRUIK Participatiewet
 144. wwb-uitkering GEBRUIK bijstand
 145. WWIK GEBRUIK Wet inkomensvoorziening kunstenaars
 146. wwv GEBRUIK woonwerkverkeer
 147. wwv-uitkeringen GEBRUIK werkloosheidsuitkeringen