CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. vaargeul
 2. vaartuigen
 3. vaarweg GEBRUIK vaarwegennet
 4. vaarwegen GEBRUIK vaarwegennet
 5. vaarwegennet
 6. vaatplanten
 7. vacancy indicators EQ vacature-indicatoren
 8. vacancy rate EQ vacaturegraad
 9. vacant buildings EQ leegstand
 10. vacant houses EQ leegstaande woningen
 11. vacant office buildings EQ leegstaande kantoren
 12. vacature GEBRUIK vacatures
 13. vacature-indicatoren
 14. vacaturegraad
 15. vacatures
 16. vaccinaties
 17. vaccinations EQ vaccinaties
 18. vaders
 19. vaderschapsverlof GEBRUIK kraamverlof
 20. vakantie GEBRUIK vakanties van Nederlanders
 21. vakantie accommodaties GEBRUIK logiesaccommodaties
 22. vakantie in eigen land
 23. vakantie-appartementen
 24. vakantie-uitgaven
 25. vakantiebestemming
 26. vakantiebestemmingen GEBRUIK vakantiebestemming
 27. vakantiebungalow GEBRUIK recreatiewoning
 28. vakantiedagen
 29. vakantieduur
 30. vakantiegangers
 31. vakantiehuisje GEBRUIK recreatiewoning
 32. vakantiekenmerken
 33. vakantieland
 34. vakantiemotieven
 35. vakantieparticipatie
 36. vakanties GEBRUIK vakanties van Nederlanders
 37. vakanties in het buitenland GEBRUIK vakanties van Nederlanders
 38. vakanties van Nederlanders
 39. vakantiespreiding
 40. vakantieverlof GEBRUIK vakantiedagen
 41. vakbeweging GEBRUIK vakbonden
 42. vakbonden
 43. vakbondsleden
 44. vakcentrale GEBRUIK vakbonden
 45. vakkenpakket
 46. vakvereniging GEBRUIK vakbonden
 47. validation EQ gaafmaken
 48. valsheidsmisdrijf
 49. value added tax EQ btw
 50. value index EQ waarde-index
 51. vandalism EQ vernieling
 52. vandalisme GEBRUIK vernieling
 53. vangstgebieden
 54. vangstmethoden
 55. varende bevolking
 56. varkens GEBRUIK varkensstapel
 57. varkens- en pluimveerechten
 58. varkensrechten
 59. varkensstapel
 60. vascular plants EQ vaatplanten
 61. vast contract GEBRUIK vaste werknemers
 62. vaste arbeidsrelatie GEBRUIK vaste werknemers
 63. vaste banen GEBRUIK vaste werknemers
 64. vaste biomassa
 65. vaste brandstoffen
 66. vaste gast
 67. vaste lasten
 68. vaste partner GEBRUIK partners
 69. vaste relatie GEBRUIK partners
 70. vaste telefonie
 71. vaste werknemers
 72. vastgoed
 73. vastgoedfondsen
 74. VAT increase EQ btw-verhoging
 75. VAT reduction EQ btw-verlaging
 76. Vaticaanstad
 77. Vatican City EQ Vaticaanstad
 78. vavo GEBRUIK voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 79. vbo
 80. veehouderij
 81. veelgestelde vragen
 82. veelpleger
 83. Veenendaal EQ Veenendaal
 84. Veenendaal
 85. veerboten
 86. veestapel
 87. veeteelt GEBRUIK veehouderij
 88. veevoedergrondstoffen GEBRUIK nutriënten
 89. vegetable cultivation EQ groenteteelt
 90. vegetable waste EQ plantaardig afval
 91. vegetable, fruit and garden waste EQ GFT
 92. vegetables EQ groente
 93. vehicle characteristics EQ voertuigkenmerken
 94. vehicle fleet EQ voertuigenpark
 95. vehicle kilometres EQ voertuigkilometers
 96. vehicle ownership EQ vervoermiddellenbezit
 97. vehicle registration inactive EQ buiten registratie gesteld
 98. vehicle sales EQ verkoop van voertuigen
 99. veiligheid
 100. veiligheid en recht
 101. veiligheidsbeleving
 102. veiligheidsketen
 103. veiligheidsmonitor
 104. veiligheidsregio
 105. veiligheidszorg
 106. Venlo EQ Venlo
 107. Venlo
 108. vennootschap onder firma
 109. verandering van baan GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 110. verblijfsduur
 111. verblijfsduur in Nederland
 112. verblijfsrecreatie
 113. verblijfsstatus GEBRUIK verblijfsvergunning
 114. verblijfsvergunning
 115. verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd
 116. verborgen economie GEBRUIK illegale economie
 117. verbruik GEBRUIK consumptie
 118. verbruik van aardgas GEBRUIK gasverbruik
 119. verbruik van elektriciteit GEBRUIK stroomverbruik
 120. verbruiksprijzen
 121. verdachte GEBRUIK verdachten
 122. verdachte jongeren GEBRUIK minderjarige verdachte
 123. verdachten
 124. verdict EQ uitspraak
 125. verdict in absentia EQ verstekvonnis
 126. verdict of guilty EQ schuldigverklaring
 127. verdiende lonen
 128. verdienmodellen GEBRUIK bedrijfsresultaten
 129. verdrinken GEBRUIK verdrinking
 130. verdrinking
 131. verdroging
 132. verduistering
 133. Verenigd Koninkrijk
 134. Verenigde Naties GEBRUIK VN
 135. Verenigde Staten
 136. vereniging
 137. verenigingsactiviteiten
 138. vergrijzing
 139. vergunningen
 140. verhuisbedrijven GEBRUIK goederenvervoerbedrijven
 141. verhuisbranche GEBRUIK goederenvervoerbedrijven
 142. verhuisde personen
 143. verhuisgeneigden
 144. verhuismobiliteit
 145. verhuismotieven
 146. verhuizers GEBRUIK goederenvervoerbedrijven
 147. verhuizingen
 148. verhuur en handel onroerend goed
 149. verhuurder
 150. verkeer
 151. verkeer en vervoer
 152. verkeersdeelnemer GEBRUIK verkeersdeelnemers
 153. verkeersdeelnemers
 154. verkeersdoden
 155. verkeersdrukte
 156. verkeerseffecten
 157. verkeersgebieden
 158. verkeershinder GEBRUIK verkeersoverlast
 159. verkeersintensiteit GEBRUIK verkeersintensiteiten
 160. verkeersintensiteiten
 161. verkeersmisdrijf
 162. verkeersongelukken GEBRUIK verkeersongevallen
 163. verkeersongevallen
 164. verkeersoverlast
 165. verkeersovertredingen
 166. verkeerspolitie GEBRUIK Dienst Verkeerspolitie
 167. verkeersprestaties
 168. verkeersslachtoffers
 169. verkeersveiligheid
 170. verkiezingen
 171. verkiezingsfraude
 172. verkiezingsuitslagen
 173. verkoop van voertuigen
 174. verkopen GEBRUIK omzet
 175. verkrachting
 176. verkrijging nederlanderschap GEBRUIK naturalisatie
 177. verlaten ouderlijk huis GEBRUIK uithuisgaan
 178. verlies nederlanderschap
 179. verloedering
 180. verlof GEBRUIK vakantiedagen
 181. verlofregelingen
 182. verloskundige
 183. verloskundige zorg
 184. verloskundigen GEBRUIK verloskundige
 185. vermaak
 186. vermesting
 187. vermogen
 188. vermogensbelasting
 189. vermogenscriminaliteit GEBRUIK vermogensmisdrijf
 190. vermogensklassen
 191. vermogensmisdrijf
 192. vermogensrendementsheffing GEBRUIK vermogensbelasting
 193. vermogensverdeling
 194. vernieling
 195. verplaatsingen
 196. verplaatsingsgedrag GEBRUIK mobiliteit van personen
 197. verplaatsingsmotief GEBRUIK verplaatsingsmotieven
 198. verplaatsingsmotieven
 199. verpleeg en verzorghuizen
 200. verpleeg- en verzorgingshuizen GEBRUIK verpleeg en verzorghuizen