CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. udc GEBRUIK urban data centers
 2. uitbesteding GEBRUIK outsourcing
 3. uitgave van aandelen GEBRUIK aandelen
 4. uitgaven GEBRUIK bestedingen
 5. uitgaven aan zorg
 6. uitgaven per diploma
 7. uitgaven voor vakantie GEBRUIK vakantie-uitgaven
 8. uitgenodigde vluchtelingen
 9. uitgeprocedeerde asielzoekers
 10. uitgesproken faillissementen GEBRUIK faillissementen
 11. uitgeverij GEBRUIK afdeling verkoop
 12. uitgeverijen
 13. uithuisgaan
 14. uitkering GEBRUIK sociale uitkeringen
 15. uitkeringen GEBRUIK sociale uitkeringen
 16. uitkeringen wettelijke sociale verzekeringen in geld
 17. uitkeringen wettelijke sociale verzekeringen in natura
 18. uitkeringen ww GEBRUIK werkloosheidsuitkeringen
 19. uitkeringsafhankelijk GEBRUIK uitkeringsinkomens
 20. uitkeringsafhankelijkheid GEBRUIK uitkeringsinkomens
 21. uitkeringsfraude
 22. uitkeringsgerechtigden
 23. uitkeringsinkomens
 24. uitleningen
 25. uitlevering
 26. uitruktijd GEBRUIK opkomsttijd
 27. uitsluitingen
 28. uitspraak
 29. uitspraken GEBRUIK uitspraak
 30. uitstapjes GEBRUIK dagtochten
 31. uitstrijkje GEBRUIK bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 32. uitstroom
 33. uittreding GEBRUIK pensionering
 34. uitvoer
 35. uitvoer van diensten
 36. uitvoer van goederen
 37. uitvoerend werk
 38. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 39. uitvoerwaarde diensten
 40. uitvoerwaarde goederen
 41. uitzendbranche
 42. uitzendbureau GEBRUIK uitzendbranche
 43. uitzendbureaus GEBRUIK uitzendbranche
 44. uitzendkrachten
 45. uitzenduren
 46. uitzetting
 47. Ukraine EQ Oekraïne
 48. ulcer of stomach, duodenum and jejunum EQ maagzweren
 49. UN GEBRUIK VN
 50. UN EQ VN
 51. UN-nummers GEBRUIK ADR
 52. unaccompanied minor foreign national EQ alleenstaande minderjarige vreemdeling
 53. unconventional political participation EQ onconventionele participatie
 54. underlying inflation EQ onderliggende inflatie
 55. unemployed labour force EQ werkloze beroepsbevolking
 56. unemployment EQ werkloosheid
 57. unemployment benefits EQ werkloosheidsuitkeringen
 58. Unemployment Benefits Act (WW) EQ Werkloosheidswet
 59. unhealthy lifestyle EQ ongezonde leefstijl
 60. unimodal terminals EQ unimodale terminals
 61. unimodale terminals
 62. unincorporated partnership EQ samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
 63. unincorporated public partnerships EQ openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
 64. uninsured EQ onverzekerden
 65. United Kingdom EQ Verenigd Koninkrijk
 66. United Nations GEBRUIK VN
 67. United States of America EQ Verenigde Staten
 68. universal benefits EQ Algemene Uitkeringen
 69. universitair geschoolden GEBRUIK hoger opgeleiden
 70. universitair onderwijs GEBRUIK universiteit
 71. universitaire medische centra GEBRUIK academische ziekenhuizen
 72. universiteit
 73. university EQ universiteit
 74. university education EQ wo
 75. university education EQ wetenschappelijk onderwijs
 76. unleaded petrol EQ Super loodvrij
 77. unleaded petrol EQ loodvrije motorbenzine
 78. unmarried couple EQ ongehuwde partners
 79. unorganised trip EQ niet-georganiseerde reis
 80. unpaid leave EQ onbetaald verlof
 81. unpaid work EQ onbetaalde arbeid
 82. unplanned pregnancies EQ ongeplande zwangerschappen
 83. unused labour supply EQ onbenut arbeidsaanbod
 84. upholstery EQ stoffering
 85. Upper House EQ Eerste Kamer
 86. upper secondary school EQ bovenbouw
 87. urban area EQ stedelijk gebied
 88. urban conglomerations EQ stedelijke agglomeraties
 89. urban data center GEBRUIK urban data centers
 90. urban data centers EQ urban data centers
 91. urban data centers
 92. urban data centre GEBRUIK urban data centers
 93. urban data centres GEBRUIK urban data centers
 94. urban decay EQ verloedering
 95. urban districts EQ stadsgewesten
 96. urbanisatie GEBRUIK verstedelijking
 97. urbanisation EQ stedelijkheid
 98. urbanisation EQ verstedelijking
 99. usable area EQ gebruiksoppervlakte
 100. use of accommodation EQ accommodatiegebruik
 101. use of medicines EQ geneesmiddelengebruik
 102. utiliteitsbouw
 103. utility construction EQ utiliteitsbouw
 104. Utrecht EQ Utrecht
 105. Utrecht EQ Utrecht
 106. Utrecht
 107. Utrecht
 108. uurlonen
 109. UWV GEBRUIK Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 110. UWV Werkbedrijf
 111. UWV Werkbedrijf EQ UWV Werkbedrijf