CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. Saba
 2. Saba EQ Saba
 3. sailing EQ zeilen
 4. sailing schools EQ zeilscholen
 5. salaris GEBRUIK lonen
 6. salary savings EQ spaarlonen
 7. sale period EQ aanbodtijd
 8. sales department EQ afdeling verkoop
 9. same sex couples EQ homopartners
 10. samengesteld gezin
 11. samenlevingscontract
 12. samenstelling huishouden GEBRUIK huishoudenssamenstelling
 13. samenvoeging GEBRUIK fusies
 14. samenwerkingspartners
 15. samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
 16. samenwerkingsverbanden
 17. samenwonen GEBRUIK ongehuwde partners
 18. samenwonend GEBRUIK ongehuwde partners
 19. samenwoner GEBRUIK ongehuwde partners
 20. sampling EQ steekproeven
 21. San Marino EQ San Marino
 22. San Marino
 23. sanctie
 24. sanction EQ sanctie
 25. SAS EQ SAS
 26. SAS
 27. satellietdata
 28. satellite data EQ satellietdata
 29. saving EQ sparen
 30. savings EQ besparingen
 31. savings deposits EQ spaartegoeden
 32. sbao GEBRUIK speciaal basisonderwijs
 33. SBC 1992 GEBRUIK Standaard Beroepenclassificatie 1992
 34. SBI EQ SBI
 35. SBI
 36. SBI '93 GEBRUIK Standaard Bedrijfsindeling 1993
 37. SBI 1993 GEBRUIK Standaard Bedrijfsindeling 1993
 38. SBI 2008 GEBRUIK Standaard Bedrijfsindeling 2008
 39. scaling EQ schaalvergroting
 40. scannerdata GEBRUIK sensordata
 41. schaaldieren
 42. schaalvergroting
 43. schaatsen
 44. schadelijke stoffen
 45. schaduweconomie GEBRUIK illegale economie
 46. Schagen EQ Schagen
 47. Schagen
 48. schakelvennootschappen GEBRUIK bijzondere financiële instellingen
 49. schapen
 50. schatten GEBRUIK schattingen
 51. schattingen
 52. scheduled services EQ lijndiensten
 53. scheepsbouwindustrie
 54. scheiden van afval GEBRUIK gescheiden afval
 55. scheiding GEBRUIK scheidingen
 56. scheiding van tafel en bed
 57. scheidingen
 58. scheidingsrecht
 59. schelpdieren
 60. schenkingen
 61. schennis der eerbaarheid
 62. schepen GEBRUIK vaartuigen
 63. schikking GEBRUIK transactie
 64. schimmels
 65. schiphol
 66. schiphol EQ schiphol
 67. schippers GEBRUIK varende bevolking
 68. schoeisel GEBRUIK schoenen
 69. schoenen EQ schoenen
 70. schoenen
 71. schoenenwinkels GEBRUIK schoenen
 72. scholarship EQ studiebeurs
 73. scholen
 74. scholieren GEBRUIK leerlingen
 75. school GEBRUIK scholen
 76. school failure EQ zittenblijven
 77. school recommendation EQ schooladvies
 78. school-leavers EQ schoolverlaters
 79. schooladvies
 80. schoolcarrière GEBRUIK onderwijsloopbaan
 81. schooljaar
 82. schoolloopbaan GEBRUIK onderwijsloopbaan
 83. schoolprestaties GEBRUIK studievoortgang
 84. schoolresultaten GEBRUIK studievoortgang
 85. schools EQ scholen
 86. schooluitval GEBRUIK voortijdige schoolverlaters
 87. schoolvak GEBRUIK vakkenpakket
 88. schoolverlaters
 89. schoonmaakbedrijf GEBRUIK schoonmaakbranche
 90. schoonmaakbedrijven GEBRUIK schoonmaakbranche
 91. schoonmaakbranche
 92. schoorsteenbrand
 93. schrikkeldag GEBRUIK schrikkeljaar
 94. schrikkeljaar
 95. schulden
 96. schuldencrisis GEBRUIK Europese schuldencrisis
 97. schuldgaranties
 98. schuldigverklaring
 99. schuldproblematiek
 100. schuldsanering GEBRUIK schuldsaneringen
 101. schuldsaneringen
 102. science EQ wetenschappelijk onderzoek
 103. sciences education sector EQ sector beta
 104. scooters EQ scooters
 105. scooters
 106. scrap metal EQ metaalafval
 107. scrapping yard EQ wrakkenopslagplaats
 108. screening GEBRUIK bevolkingsonderzoek
 109. SDG's GEBRUIK duurzame ontwikkelingsdoelen
 110. sea EQ zee
 111. sea ports EQ zeehavens
 112. seasonal work EQ seizoenswerk
 113. seasons EQ seizoenen
 114. second generation immigrants EQ tweede generatie allochtonen
 115. second home EQ tweede woning
 116. second phase EQ tweede fase
 117. secondary education EQ secundair onderwijs
 118. secondary education EQ voortgezet onderwijs
 119. Secondary Education Act EQ Wet op het Voortgezet Onderwijs
 120. secondary education for girs EQ middelbare meisjes school
 121. secondary energy carriers EQ secundaire energiedragers
 122. secondary natural gas EQ secundair aardgas
 123. secondary observation EQ secundaire waarneming
 124. secondary school EQ middelbare school
 125. secondary schools EQ middelbare scholen
 126. secondary technical school EQ middelbare technische school
 127. secondary vocational training (MBO) EQ middelbaar beroepsonderwijs
 128. seconded staff EQ gedetacheerden
 129. sector EQ branche
 130. sector GEBRUIK bedrijfstak
 131. sector alpha
 132. sector balance (agriculture) EQ sectorbalans (landbouw)
 133. sector beta
 134. Sector centrale overheid GEBRUIK centrale overheid
 135. sector economisch
 136. sector hotels and restaurants EQ horeca
 137. Sector lokale overheid GEBRUIK decentrale overheid
 138. Sector Overheid GEBRUIK overheidsinstellingen
 139. sector sociaal
 140. sector social security funds EQ sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen
 141. sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen
 142. sectorbalans (landbouw)
 143. sectoren GEBRUIK bedrijfstak
 144. seculars EQ onkerkelijken
 145. secundair aardgas
 146. secundair beroepsonderwijs GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 147. secundair onderwijs
 148. secundaire brandstoffen GEBRUIK secundaire energiedragers
 149. secundaire energiedragers
 150. secundaire waarneming
 151. securities EQ effecten
 152. security EQ veiligheid
 153. security and justice EQ veiligheid en recht
 154. security and justice organisations EQ Organisaties gerelateerd aan Veiligheid en Recht
 155. security care EQ veiligheidszorg
 156. security chain EQ veiligheidsketen
 157. security monitor EQ veiligheidsmonitor
 158. security of supply EQ leveringszekerheid
 159. security region EQ veiligheidsregio
 160. segregation EQ segregratie
 161. segregratie
 162. seizoenen
 163. seizoenswerk
 164. sekse GEBRUIK geslacht
 165. sekse-ratio GEBRUIK geslachtsverhouding
 166. sekseverhouding GEBRUIK geslachtsverhouding
 167. sekseverschillen GEBRUIK rolverdeling vrouw en man
 168. seksueel geweld GEBRUIK seksuele misdrijven
 169. seksueel misbruik GEBRUIK seksuele misdrijven
 170. seksueel overdraagbare aandoeningen GEBRUIK soa's
 171. seksuele geaardheid
 172. seksuele misdrijven
 173. seksuele voorkeur GEBRUIK seksuele geaardheid
 174. self-employed EQ zelfstandigen
 175. self-employed EQ zelfstandige eigen bedrijf
 176. self-employed EQ zzp
 177. self-employed drivers EQ eigen rijders
 178. self-reliance EQ zelfredzaamheid
 179. semi-anafalbetisme GEBRUIK laaggeletterdheid
 180. semi-analfabeten GEBRUIK laaggeletterdheid
 181. semi-bebouwd terrein
 182. semi-built up area EQ semi-bebouwd terrein
 183. semi-detached EQ 2 onder 1 kap
 184. semi-government institutes EQ semi-overheidsinstellingen
 185. semi-independent senior housing EQ aanleunwoningen
 186. seminars EQ seminars
 187. seminars
 188. senior general secondary education (havo) EQ havo
 189. senior homes EQ seniorenwoningen
 190. senioren GEBRUIK ouderen
 191. seniorenwoningen
 192. senseless violence EQ zinloos geweld
 193. sensor data EQ sensordata
 194. sensordata
 195. separated waste EQ gescheiden afval
 196. separations EQ scheidingen
 197. sepot
 198. Serbia EQ Servië
 199. service prices EQ dienstenprijzen
 200. services EQ diensten