CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. Saba
 2. Saba EQ Saba
 3. sailing EQ zeilen
 4. sailing schools EQ zeilscholen
 5. salaris GEBRUIK lonen
 6. salary savings EQ spaarlonen
 7. sale period EQ aanbodtijd
 8. sales department EQ afdeling verkoop
 9. same sex couples EQ homopartners
 10. samengesteld gezin
 11. samenlevingscontract
 12. samenstelling huishouden GEBRUIK huishoudenssamenstelling
 13. samenvoeging GEBRUIK fusies
 14. samenwerkingspartners
 15. samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
 16. samenwerkingsverbanden
 17. samenwonen GEBRUIK ongehuwde partners
 18. samenwonend GEBRUIK ongehuwde partners
 19. samenwoner GEBRUIK ongehuwde partners
 20. sampling EQ steekproeven
 21. San Marino
 22. San Marino EQ San Marino
 23. sanctie
 24. sanction EQ sanctie
 25. SAS
 26. SAS EQ SAS
 27. satellietdata
 28. satellite data EQ satellietdata
 29. saving EQ sparen
 30. savings EQ besparingen
 31. savings deposits EQ spaartegoeden
 32. sbao GEBRUIK speciaal basisonderwijs
 33. SBC 1992 GEBRUIK Standaard Beroepenclassificatie 1992
 34. SBI
 35. SBI EQ SBI
 36. SBI '93 GEBRUIK Standaard Bedrijfsindeling 1993
 37. scaling EQ schaalvergroting
 38. scannerdata GEBRUIK sensordata
 39. schaaldieren
 40. schaalvergroting
 41. schaatsen
 42. schadelijke stoffen
 43. schaduweconomie GEBRUIK illegale economie
 44. Schagen
 45. Schagen EQ Schagen
 46. schakelvennootschappen GEBRUIK bijzondere financiële instellingen
 47. schapen
 48. schatten GEBRUIK schattingen
 49. schattingen
 50. scheduled services EQ lijndiensten
 51. scheepsbouwindustrie
 52. scheiden van afval GEBRUIK gescheiden afval
 53. scheiding GEBRUIK scheidingen
 54. scheiding van tafel en bed
 55. scheidingen
 56. scheidingsrecht
 57. schelpdieren
 58. schenkingen
 59. schennis der eerbaarheid
 60. schepen GEBRUIK vaartuigen
 61. schikking GEBRUIK transactie
 62. schimmels
 63. schiphol
 64. schiphol EQ schiphol
 65. schippers GEBRUIK varende bevolking
 66. schoeisel GEBRUIK schoenen
 67. schoenen EQ schoenen
 68. schoenen
 69. schoenenwinkels GEBRUIK schoenen
 70. scholarship EQ studiebeurs
 71. scholen
 72. scholieren GEBRUIK leerlingen
 73. school GEBRUIK scholen
 74. school failure EQ zittenblijven
 75. school recommendation EQ schooladvies
 76. school-leavers EQ schoolverlaters
 77. schooladvies
 78. schoolcarrière GEBRUIK onderwijsloopbaan
 79. schooljaar
 80. schoolloopbaan GEBRUIK onderwijsloopbaan
 81. schoolprestaties GEBRUIK studievoortgang
 82. schoolresultaten GEBRUIK studievoortgang
 83. schools EQ scholen
 84. schooluitval GEBRUIK voortijdige schoolverlaters
 85. schoolvak GEBRUIK vakkenpakket
 86. schoolverlaters
 87. schoonmaakbedrijf GEBRUIK schoonmaakbranche
 88. schoonmaakbedrijven GEBRUIK schoonmaakbranche
 89. schoonmaakbranche
 90. schoorsteenbrand
 91. schrikkeldag GEBRUIK schrikkeljaar
 92. schrikkeljaar
 93. schulden
 94. schuldencrisis GEBRUIK Europese schuldencrisis
 95. schuldgaranties
 96. schuldigverklaring
 97. schuldproblematiek
 98. schuldsanering GEBRUIK schuldsaneringen
 99. schuldsaneringen
 100. science EQ wetenschappelijk onderzoek
 101. sciences education sector EQ sector beta
 102. scooters EQ scooters
 103. scooters
 104. scrap metal EQ metaalafval
 105. scrapping yard EQ wrakkenopslagplaats
 106. screening GEBRUIK bevolkingsonderzoek
 107. SDG's GEBRUIK duurzame ontwikkelingsdoelen
 108. sea EQ zee
 109. sea ports EQ zeehavens
 110. seasonal work EQ seizoenswerk
 111. seasons EQ seizoenen
 112. second generation immigrants EQ tweede generatie allochtonen
 113. second home EQ tweede woning
 114. second phase EQ tweede fase
 115. secondary education EQ voortgezet onderwijs
 116. secondary education EQ secundair onderwijs
 117. Secondary Education Act EQ Wet op het Voortgezet Onderwijs
 118. secondary education for girs EQ middelbare meisjes school
 119. secondary energy carriers EQ secundaire energiedragers
 120. secondary natural gas EQ secundair aardgas
 121. secondary observation EQ secundaire waarneming
 122. secondary school EQ middelbare school
 123. secondary schools EQ middelbare scholen
 124. secondary technical school EQ middelbare technische school
 125. secondary vocational training (MBO) EQ middelbaar beroepsonderwijs
 126. seconded staff EQ gedetacheerden
 127. sector EQ branche
 128. sector GEBRUIK bedrijfstak
 129. sector alpha
 130. sector balance (agriculture) EQ sectorbalans (landbouw)
 131. sector beta
 132. Sector centrale overheid GEBRUIK centrale overheid
 133. sector economisch
 134. sector hotels and restaurants EQ horeca
 135. Sector lokale overheid GEBRUIK decentrale overheid
 136. Sector Overheid GEBRUIK overheidsinstellingen
 137. sector sociaal
 138. sector social security funds EQ sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen
 139. sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen
 140. sectorbalans (landbouw)
 141. sectoren GEBRUIK bedrijfstak
 142. seculars EQ onkerkelijken
 143. secundair aardgas
 144. secundair beroepsonderwijs GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 145. secundair onderwijs
 146. secundaire brandstoffen GEBRUIK secundaire energiedragers
 147. secundaire energiedragers
 148. secundaire waarneming
 149. securities EQ effecten
 150. security EQ veiligheid
 151. security and justice EQ veiligheid en recht
 152. security and justice organisations EQ Organisaties gerelateerd aan Veiligheid en Recht
 153. security care EQ veiligheidszorg
 154. security chain EQ veiligheidsketen
 155. security monitor EQ veiligheidsmonitor
 156. security of supply EQ leveringszekerheid
 157. security region EQ veiligheidsregio
 158. segregation EQ segregratie
 159. segregratie
 160. seizoenen
 161. seizoenswerk
 162. sekse GEBRUIK geslacht
 163. sekse-ratio GEBRUIK geslachtsverhouding
 164. sekseverhouding GEBRUIK geslachtsverhouding
 165. sekseverschillen GEBRUIK rolverdeling vrouw en man
 166. seksueel geweld GEBRUIK seksuele misdrijven
 167. seksueel misbruik GEBRUIK seksuele misdrijven
 168. seksueel overdraagbare aandoeningen GEBRUIK soa's
 169. seksuele geaardheid
 170. seksuele misdrijven
 171. seksuele voorkeur GEBRUIK seksuele geaardheid
 172. self-employed EQ zzp
 173. self-employed EQ zelfstandigen
 174. self-employed EQ zelfstandige eigen bedrijf
 175. self-employed drivers EQ eigen rijders
 176. self-reliance EQ zelfredzaamheid
 177. semi-anafalbetisme GEBRUIK laaggeletterdheid
 178. semi-analfabeten GEBRUIK laaggeletterdheid
 179. semi-bebouwd terrein
 180. semi-built up area EQ semi-bebouwd terrein
 181. semi-detached EQ 2 onder 1 kap
 182. semi-government institutes EQ semi-overheidsinstellingen
 183. semi-independent senior housing EQ aanleunwoningen
 184. seminars
 185. seminars EQ seminars
 186. senior general secondary education (havo) EQ havo
 187. senior homes EQ seniorenwoningen
 188. senioren GEBRUIK ouderen
 189. seniorenwoningen
 190. senseless violence EQ zinloos geweld
 191. sensor data EQ sensordata
 192. sensordata
 193. separated waste EQ gescheiden afval
 194. separations EQ scheidingen
 195. sepot
 196. Serbia EQ Servië
 197. service prices EQ dienstenprijzen
 198. services EQ diensten
 199. Servië
 200. SES GEBRUIK sociaaleconomische status