CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. R EQ R
 2. R
 3. R&D EQ R&D
 4. R&D
 5. Raad voor de Kinderbescherming
 6. Raad voor Werk en Inkomen GEBRUIK RWI
 7. raadkamer
 8. radio
 9. radio EQ radio
 10. radio and television broadcasters EQ radio- en televisieomroepen
 11. radio frequency identification GEBRUIK RFID
 12. radio- en televisieomroepen
 13. radio-omroepen GEBRUIK radio
 14. raffinaderijgas GEBRUIK restgas
 15. rail transport EQ spoorvervoer
 16. railvervoer GEBRUIK spoorvervoer
 17. railvoertuigen
 18. railway carriers EQ spoorvervoerders
 19. railway network EQ spoorwegennet
 20. railway stations EQ spoorwegstations
 21. railway vehicles EQ railvoertuigen
 22. rampenbestrijding
 23. randstad
 24. Randstad EQ randstad
 25. rangen en standen
 26. ranks and positions EQ rangen en standen
 27. rape EQ verkrachting
 28. re-emigration EQ reëmigratie
 29. re-exports EQ wederuitvoer
 30. re-immigration EQ reïmmigratie
 31. re-integratie
 32. Rea GEBRUIK WIA
 33. reading newspapers EQ krantlezen
 34. real estate funds EQ vastgoedfondsen
 35. reallocation EQ herbestemmen
 36. recessie
 37. recession EQ recessie
 38. rechtbank
 39. rechtbanken GEBRUIK rechtbank
 40. rechtbankstrafzaak
 41. rechterlijk college GEBRUIK rechtscolleges
 42. rechterlijke macht
 43. rechtsbescherming
 44. rechtsbijstand
 45. rechtscolleges
 46. rechtsgebied GEBRUIK rechtsgebieden
 47. rechtsgebieden
 48. rechtshandhaving
 49. rechtskundige diensten GEBRUIK rechtskundige dienstverlening
 50. rechtskundige dienstverlening
 51. rechtsmiddelen
 52. rechtspersoon
 53. rechtspraak GEBRUIK rechterlijke macht
 54. rechtsprekende organen
 55. rechtsvorm GEBRUIK juridische eenheid
 56. rechtsvormen
 57. rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 58. rechtszitting
 59. rechtzaken
 60. recidive GEBRUIK recidivisten
 61. recidivism EQ recidivisten
 62. recidivisten
 63. reclame- en designbureaus
 64. reclamebranche GEBRUIK reclamebureaus
 65. reclamebureaus
 66. reclamediensten GEBRUIK reclamebureaus
 67. recommended physical activity level EQ fitnorm
 68. record linkage GEBRUIK koppelen
 69. recreatie
 70. recreatie en cultuur
 71. recreatie-instellingen GEBRUIK recreatiecentra
 72. recreatiecentra
 73. recreatieterrein
 74. recreatieve activiteiten GEBRUIK vrijetijdsbesteding
 75. recreatiewoning
 76. recreation EQ recreatie
 77. recreation and culture EQ recreatie en cultuur
 78. recreational accommodation EQ verblijfsrecreatie
 79. recreational centres EQ recreatiecentra
 80. recreational site EQ recreatieterrein
 81. recycling GEBRUIK hergebruik
 82. red list EQ rode lijst
 83. reddingen
 84. reduced working hours EQ arbeidsduurverkorting
 85. redundancy pay EQ wachtgelden
 86. reëmigratie
 87. reference data EQ referentiedata
 88. referentiedata
 89. reformational schools EQ reformatorische scholen
 90. reformatorische scholen
 91. refugees EQ vluchtelingen
 92. regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten GEBRUIK IVA
 93. regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten GEBRUIK WGA
 94. regeling werktijden
 95. regelmatig werkzame arbeidskracht
 96. regelmatige dienst
 97. regeringsbeleid
 98. regio's GEBRUIK regionale indelingen
 99. regionaal GEBRUIK regionale indelingen
 100. regional archive EQ streekarchief
 101. regional budgets EQ provinciebegrotingen
 102. regional classifications EQ regionale indelingen
 103. regional data centers EQ regionale data centra
 104. regionale cijfers GEBRUIK regionale indelingen
 105. regionale data centra
 106. regionale gegevens GEBRUIK regionale indelingen
 107. regionale indelingen
 108. regionale rekeningen
 109. regionale rekeningen EQ regionale rekeningen
 110. register counts EQ registertellingen
 111. registered partnerships EQ geregistreerde partnerschappen
 112. registered unemployment rate EQ geregistreerd werkloosheidspercentage
 113. registertellingen
 114. règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses GEBRUIK RID
 115. regular working hours EQ regelmatige dienst
 116. regularly employed labour EQ regelmatig werkzame arbeidskracht
 117. regulation of working hours EQ regeling werktijden
 118. regulier onderwijs
 119. reguliere banen GEBRUIK regelmatig werkzame arbeidskracht
 120. rehabilitation EQ revalidatiezorg
 121. reïmmigratie
 122. reïntegratie GEBRUIK re-integratie
 123. reïntegratiebedrijven
 124. reintegration EQ re-integratie
 125. reintegration agencies EQ reïntegratiebedrijven
 126. reintroductions EQ herintroducties
 127. reis GEBRUIK reizen
 128. reisbranche
 129. reisbureaus GEBRUIK reisbranche
 130. reisburo GEBRUIK reisbranche
 131. reisgezelschap
 132. reiskilometers GEBRUIK ritkilometers
 133. reismotieven GEBRUIK verplaatsingsmotieven
 134. reistijden
 135. reizen
 136. reizigers
 137. reizigerskilometers
 138. rejected asylum seekers EQ uitgeprocedeerde asielzoekers
 139. rekest-civiel
 140. relatie-ontbinding GEBRUIK ontbinding relaties
 141. relatiebeleving
 142. relaties
 143. relatievorming GEBRUIK relaties
 144. relationship experience EQ relatiebeleving
 145. relationships EQ relaties
 146. release calendar EQ persagenda
 147. religie
 148. religieuze betrokkenheid GEBRUIK religie
 149. religieuze denominatie GEBRUIK religie
 150. religieuzen GEBRUIK religie
 151. religion EQ religie
 152. religious EQ religieuzen
 153. religious denomination EQ kerkelijke gezindte
 154. remarrying EQ hertrouwen
 155. remigratie
 156. remigration EQ remigratie
 157. removals EQ verhuizingen
 158. renewable energy EQ hernieuwbare energie
 159. renewable municipal waste EQ hernieuwbaar huishoudelijk afval
 160. renovatie GEBRUIK renovatieprojecten
 161. renovatieprojecten
 162. renovation projects EQ renovatieprojecten
 163. rent allowance EQ huurtoeslag
 164. rent and trade in real estate EQ verhuur en handel onroerend goed
 165. rent increase EQ huurstijging
 166. rental costs EQ huurlasten
 167. rental prices EQ huurprijzen
 168. rente GEBRUIK rentetarieven
 169. rented housing EQ huurwoningen
 170. rentemarge
 171. rentetarieven
 172. replacement rate EQ vervangingsniveau
 173. report EQ aangifte
 174. reptielen
 175. reptiles EQ reptielen
 176. Republic of Moldova EQ Republiek Moldavië
 177. Republiek Moldavië
 178. request for proposal GEBRUIK aanbestedingen
 179. rescues EQ reddingen
 180. Research & Development GEBRUIK R&D
 181. Research and Development GEBRUIK R&D
 182. research data centers GEBRUIK urban data centers
 183. research en development GEBRUIK R&D
 184. research institutions EQ researchinstellingen
 185. research reports EQ onderzoeksrapporten
 186. researchers EQ onderzoekers
 187. researchinstellingen
 188. residence permit EQ verblijfsvergunning
 189. residence permit for a definite period EQ verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd
 190. residence status EQ verblijfsstatus
 191. residential area EQ woonkernen
 192. residential area EQ woongebied
 193. residential care EQ lokaal welzijnswerk
 194. residential home care EQ verzorgingshuiszorg
 195. residents EQ bewoners
 196. residual gas EQ restgas
 197. respondenten
 198. respondents EQ berichtgevers
 199. respondents EQ respondenten
 200. respons GEBRUIK survey onderzoek