CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. paarden
 2. paasche GEBRUIK paasche prijsindex
 3. Paasche price index EQ paasche prijsindex
 4. paasche prijsindex
 5. paddenstoelen
 6. palliatieve zorg GEBRUIK intensivering PSB
 7. palmoil EQ palmolie
 8. palmolie
 9. paper industry EQ papierindustrie
 10. paper publications EQ papieren publicaties
 11. papers EQ discussion papers
 12. papers
 13. papieren publicaties GEBRUIK publicaties
 14. papierindustrie
 15. Parade van dwergen en reuzen GEBRUIK inkomensverdeling
 16. Parade van Pen GEBRUIK inkomensverdeling
 17. pardon EQ gratieverlening
 18. paren GEBRUIK partners
 19. parental custody EQ voogdij
 20. parental leave EQ ouderschapsverlof
 21. parenthood EQ ouders
 22. pariteit GEBRUIK kindertal
 23. park en plantsoen
 24. parkeerproblemen GEBRUIK verkeersoverlast
 25. parkeren
 26. parks and public gardens EQ park en plantsoen
 27. parlement GEBRUIK volksvertegenwoordiging
 28. parliament EQ volksvertegenwoordiging
 29. part-time education EQ deeltijdonderwijs
 30. part-time jobs EQ deeltijdbanen
 31. part-timers GEBRUIK deeltijdbanen
 32. participants EQ deelnemers
 33. participaties
 34. Participatiewet
 35. participations EQ deelnemingen
 36. particulate matter EQ fijnstof
 37. particulier hoger beroepsonderwijs
 38. particulier huishouden GEBRUIK particuliere huishoudens
 39. particulier onderwijs GEBRUIK particuliere scholen
 40. particulier voortgezet onderwijs
 41. particuliere huishoudens
 42. particuliere huur GEBRUIK particuliere huurwoningen
 43. particuliere huurwoningen
 44. particuliere scholen
 45. particuliere verhuur GEBRUIK particuliere huurwoningen
 46. particuliere zorgverzekering GEBRUIK zorgverzekering
 47. partij-identificatie
 48. partijvoorkeur
 49. partner adoptions EQ partneradopties
 50. partner alimony EQ partneralimentatie
 51. partner choice EQ partnerkeuze
 52. partneradopties
 53. partneralimentatie
 54. partnerkeuze
 55. partnerrelaties GEBRUIK partners
 56. partners
 57. partnerschap GEBRUIK geregistreerde partnerschappen
 58. partnerschapsregistratie GEBRUIK geregistreerde partnerschappen
 59. partnerships EQ samenwerkingsverbanden
 60. partnerverlof GEBRUIK kraamverlof
 61. parts of the country EQ landsdelen
 62. parttime banen GEBRUIK deeltijdbanen
 63. parttimers GEBRUIK deeltijdbanen
 64. party in the proceedings EQ procespartij
 65. party preference EQ partijvoorkeur
 66. passagiers
 67. passagiersvervoer GEBRUIK personenvervoer
 68. passanten
 69. passenger transport EQ personenvervoer
 70. passenger transport companies EQ personenvervoerbedrijven
 71. passengers EQ passagiers
 72. passers-by EQ passanten
 73. pasture area EQ weidegebied
 74. patent GEBRUIK octrooi
 75. patent EQ octrooi
 76. patent fuel EQ steenkoolbriketten
 77. patenten GEBRUIK octrooi
 78. paternity leave EQ kraamverlof
 79. patiënten
 80. patients EQ patiënten
 81. pax GEBRUIK passagiers
 82. PBK GEBRUIK prijsindex bestaande koopwoningen
 83. PBO's GEBRUIK publiekrechtelijke bedrijfsorganen
 84. pc GEBRUIK computer
 85. pcb's
 86. peat EQ turf
 87. pecuniary penalty EQ geldboete
 88. Penal Code EQ Wetboek van Strafrecht
 89. penal institutions EQ penitentiaire inrichtingen
 90. penitentiaire inrichting GEBRUIK penitentiaire inrichtingen
 91. penitentiaire inrichtingen
 92. pensioen GEBRUIK pensioenen
 93. pensioenaanspraken
 94. pensioenen
 95. pensioenfondsen
 96. pensioengerechtigde leeftijd GEBRUIK AOW-leeftijd
 97. pensioeninkomens
 98. pensioenleeftijd GEBRUIK pensionering
 99. pensioenmigranten
 100. pensioenrechten
 101. pensioenreserves
 102. pensioenstelsel GEBRUIK pensioenen
 103. pensioensysteem GEBRUIK pensioenen
 104. pensioenverzekeringen
 105. pensioenvoorzieningen GEBRUIK pensioenen
 106. pension entitlements EQ pensioenaanspraken
 107. pension funds EQ pensioenfondsen
 108. pension incomes EQ pensioeninkomens
 109. pension insurances EQ pensioenverzekeringen
 110. pension migrants EQ pensioenmigranten
 111. pension reserves EQ pensioenreserves
 112. pension rights EQ pensioenrechten
 113. pensionering
 114. pensions EQ pensioenen
 115. pensions
 116. people aged over 100 EQ 100-plussers
 117. people aged over 50 EQ 50-plussers
 118. people in their thirties EQ dertigers
 119. people in their twenties EQ twintigers
 120. people not in the labour force EQ niet-beroepsbevolking
 121. people planning to move EQ verhuisgeneigden
 122. people with a Dutch background EQ autochtonen
 123. people with a foreign background EQ migratieachtergrond
 124. people with a work-limiting disability EQ arbeidsgehandicapten
 125. people working from home EQ thuiswerkers
 126. perceelsregistratie
 127. percentage of cases solved EQ ophelderingspercentage
 128. perception EQ waarneming
 129. perception of security EQ veiligheidsbeleving
 130. performances EQ voorstellingen
 131. performing arts EQ podiumkunsten
 132. perinatal care EQ geboortezorg
 133. perinatal mortality EQ perinatale sterfte
 134. perinatale sterfte
 135. period life table EQ periode-overlevingstafel
 136. periode-overlevingstafel
 137. permanent crops EQ blijvende teelt
 138. permanent employees EQ vaste werknemers
 139. perpetrators EQ daders
 140. pers GEBRUIK journalisten
 141. persagenda
 142. persbericht GEBRUIK persberichten
 143. persberichten
 144. persconferenties
 145. persdienst
 146. perskalender GEBRUIK persagenda
 147. person to be detained under hospital order EQ TBS-passant
 148. personal budget (PGB) EQ persoonsgebonden budget
 149. personal contribution EQ eigen bijdrage
 150. personal data EQ persoonsgegevens
 151. personal data protection EQ bescherming persoonsgegevens
 152. Personal Data Protection Act EQ Wet bescherming personengegevens
 153. personal incomes EQ persoonlijke inkomens
 154. personal mobility EQ mobiliteit van personen
 155. personal payments EQ eigen betalingen
 156. personal services EQ persoonlijke dienstverlening
 157. personeel
 158. personeelskosten
 159. personeelslasten GEBRUIK personeelskosten
 160. personele inkomensverdeling GEBRUIK inkomensverdeling
 161. personele kosten GEBRUIK personeelskosten
 162. personen- en familierecht GEBRUIK familierecht
 163. personenauto GEBRUIK personenauto's
 164. personenauto's
 165. personenmotorrijtuigen GEBRUIK personenauto's
 166. personenvervoer
 167. personenvervoerbedrijven
 168. personnel EQ personeel
 169. personnel costs EQ personeelskosten
 170. persons in employment EQ werkzame personen
 171. persoonlijke dienstverlening
 172. persoonlijke informatie GEBRUIK persoonsgegevens
 173. persoonlijke inkomens
 174. persoonsgebonden budget
 175. persoonsgegevens
 176. pesten
 177. pesticiden
 178. pesticides EQ pesticiden
 179. pesticides EQ bestrijdingsmiddelen
 180. petities tekenen
 181. petitions EQ verzoekschriften
 182. petrol EQ benzine
 183. petroleum EQ aardolie
 184. petroleumindustrie GEBRUIK olie-industrie
 185. peuters
 186. peuterspeelzaal GEBRUIK peuterspeelzaalwerk
 187. peuterspeelzaalwerk
 188. PGB GEBRUIK persoonsgebonden budget
 189. pharmaceutical industry EQ farmaceutische industrie
 190. pharmacies EQ apotheken
 191. PhD EQ doctoraat
 192. phenology EQ fenologie
 193. phishing
 194. phishing EQ phishing
 195. phosphates EQ fosfaten
 196. phosphorus EQ fosfor
 197. physical activity EQ lichaamsbeweging
 198. physical address EQ bezoekadres
 199. physical limitations EQ lichamelijke beperkingen
 200. physical safety EQ fysieke veiligheid