CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. OAD GEBRUIK omgevingsadressendichtheid
 2. obesitas GEBRUIK overgewicht
 3. obesity EQ overgewicht
 4. obligatie-emissie GEBRUIK obligaties
 5. obligatie-uitgifte GEBRUIK obligaties
 6. obligaties
 7. obstetric care EQ verloskundige zorg
 8. obstetrician EQ verloskundige
 9. occult bloedtest GEBRUIK bevolkingsonderzoek darmkanker
 10. occupational class EQ beroepsklasse
 11. occupational classification EQ beroepsclassificaties
 12. Occupational Disability Insurance Act (WAO) EQ WAO
 13. occupational group EQ beroepsgroep
 14. occupational health care EQ arbobegeleiding
 15. occupational health care EQ bedrijfsgezondheidszorg
 16. occupational health care services EQ arbodiensten
 17. occupational level EQ beroepsniveau
 18. occupations EQ beroepen
 19. Oceania EQ Oceanië
 20. Oceanië
 21. octrooi
 22. octrooibureaus GEBRUIK octrooi
 23. octrooirechten GEBRUIK octrooi
 24. Oekraïne
 25. oesophageal cancer EQ slokdarmkanker
 26. off shoring GEBRUIK offshoring
 27. off-road vehicles EQ terreinwagens
 28. officier van justitie
 29. offshoring EQ offshoring
 30. offshoring
 31. oil EQ olie
 32. oil and coal products EQ olie- en steenkoolproducten
 33. oil consumption EQ olieverbruik
 34. oil industry EQ olie-industrie
 35. oil production EQ olieproductie
 36. old-age pensions EQ ouderdomspensioenen
 37. oldtimer EQ oldtimers
 38. oldtimers
 39. olie
 40. olie- en steenkoolproducten
 41. olie-industrie
 42. olieproductie
 43. olieverbruik
 44. OM GEBRUIK Openbaar Ministerie
 45. OM-afdoening GEBRUIK afdoening door het Openbaar Ministerie
 46. omgevingsadressendichtheid
 47. omvang der bevolking GEBRUIK inwoners
 48. omzet
 49. omzetcijfers GEBRUIK omzet
 50. omzetontwikkeling GEBRUIK omzet
 51. onbenut arbeidsaanbod
 52. onbenut arbeidspotentieel GEBRUIK onbenut arbeidsaanbod
 53. onbetaald verlof
 54. onbetaalde arbeid
 55. onbewoonde huizen GEBRUIK leegstaande woningen
 56. onbewoonde woningen GEBRUIK leegstaande woningen
 57. onconventionele participatie
 58. onderbouw
 59. ondergewicht GEBRUIK anorexia
 60. onderliggende inflatie
 61. onderlinge hulp
 62. onderlinge overdrachten
 63. onderlinge waarborgmaatschappij
 64. ondernemer GEBRUIK ondernemers
 65. ondernemers
 66. ondernemerschap
 67. ondernemersvertrouwen
 68. onderneming GEBRUIK bedrijven
 69. ondernemingen GEBRUIK bedrijven
 70. ondernemingengroep
 71. ondernemingsklimaat
 72. ondernemingsvormen GEBRUIK juridische eenheid
 73. ondernemingswinst GEBRUIK bedrijfsresultaten
 74. ondertoezichtstelling
 75. ondervoeding
 76. ondervonden criminaliteit GEBRUIK criminaliteitsslachtoffers
 77. onderwijs
 78. onderwijsachterstanden
 79. onderwijsbeleid
 80. onderwijsclassificatie
 81. onderwijsfinanciën
 82. onderwijsinstellingen
 83. onderwijsloopbaan
 84. onderwijsmethode
 85. onderwijsniveau GEBRUIK opleidingsniveau
 86. onderwijsnummer
 87. onderwijsondersteunend personeel
 88. onderwijspopulatie
 89. onderwijsprestaties GEBRUIK studievoortgang
 90. onderwijsresultaten GEBRUIK studievoortgang
 91. onderwijsrichting GEBRUIK studierichting
 92. onderwijssector SOI
 93. onderwijssectoren GEBRUIK opleiding
 94. onderwijssoort GEBRUIK opleiding
 95. onderwijsstatistieken
 96. onderwijstype GEBRUIK opleiding
 97. onderwijsuitgaven
 98. onderwijsvorm GEBRUIK opleidingsvorm
 99. onderwijswetgeving
 100. onderwijzend personeel
 101. onderwijzers GEBRUIK leraren
 102. onderzoek in opdracht GEBRUIK CBS op maat
 103. onderzoekers
 104. onderzoeksrapporten
 105. ondiep bodemkoude
 106. ondiepe bodemenergie
 107. ondiepe bodemwarmte
 108. one-earner households EQ eenverdieners
 109. one-family home EQ eengezinswoning
 110. ongehuwd
 111. ongehuwd paar GEBRUIK ongehuwde partners
 112. ongehuwde moeders GEBRUIK alleenstaande moeders
 113. ongehuwde partners
 114. ongeletterdheid GEBRUIK analfabetisme
 115. ongeplande zwangerschappen
 116. ongewenst gedrag
 117. ongewenste intimiteiten GEBRUIK ongewenst gedrag
 118. ongezonde leefstijl
 119. onkerkelijken
 120. onkerkelijkheid GEBRUIK onkerkelijken
 121. online GEBRUIK internet
 122. online aankopen GEBRUIK online winkelen
 123. online bestedingen GEBRUIK online winkelen
 124. online kopen GEBRUIK online winkelen
 125. online platforms GEBRUIK platformeconomie
 126. online public catalogue EQ online publiekscatalogus
 127. online publiekscatalogus
 128. online shoppen GEBRUIK online winkelen
 129. online shopping EQ online winkelen
 130. online verkoop
 131. online winkelen
 132. onregelmatige dienst
 133. onroerend goed GEBRUIK vastgoed
 134. onroerende zaken GEBRUIK vastgoed
 135. onroerendezaakbelasting
 136. ontbinding geregistreerd partnerschap
 137. ontbinding relaties
 138. ontgroening GEBRUIK vergrijzing
 139. ontheffing van ouderlijk gezag GEBRUIK ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij
 140. ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij
 141. ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel
 142. ontslag
 143. ontslag van alle rechtsvervolging
 144. ontslag van rechtsvervolging GEBRUIK ontslag van alle rechtsvervolging
 145. ontslagen GEBRUIK ontslag
 146. ontslagzaak
 147. ontsparingen
 148. onttrekking aan het verkeer
 149. ontvangen belastingen
 150. ontvangen sociale premies
 151. ontwerpbureaus GEBRUIK designbureaus
 152. ontwerpopdrachten
 153. ontzegging van de rijbevoegdheid
 154. ontzetting uit ouderlijk gezag GEBRUIK ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij
 155. ontzetting uit ouderlijk gezag of voogdij
 156. onveiligheid GEBRUIK veiligheid
 157. onveiligheidsbeleving GEBRUIK veiligheidsbeleving
 158. onveiligheidsgevoel GEBRUIK veiligheidsbeleving
 159. onverzekerden
 160. onvoorwaardelijke gratieverlening
 161. onvrijwillige onvruchtbaarheid
 162. onwettige kinderen GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 163. oogst
 164. oogstraming
 165. Oostenrijk
 166. op/afstroom
 167. opbrengsten GEBRUIK bedrijfsopbrengsten
 168. opcenten
 169. opdrachtgevers
 170. open data EQ open data
 171. open data
 172. open source EQ open source
 173. open source
 174. Open Universiteit
 175. Open University EQ Open Universiteit
 176. open water EQ buitenwater
 177. openbaar bestuur GEBRUIK overheidsinstellingen
 178. Openbaar Ministerie
 179. openbaar vervoer
 180. openbaarvervoerbedrijven
 181. openbare bibliotheken
 182. openbare scholen
 183. openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
 184. opengrondteelt
 185. openluchtaccommodaties GEBRUIK openluchtsportaccomodaties
 186. openluchtsportaccomodaties
 187. openluchtzwembaden
 188. opera
 189. opera EQ opera
 190. operating expenses EQ bedrijfslasten
 191. operating results EQ bedrijfsresultaten
 192. operating returns EQ bedrijfsopbrengsten
 193. operetta EQ operette
 194. operette
 195. opgehelderd misdrijf
 196. opheffingen GEBRUIK bedrijfsbeëindigingen
 197. ophelderingspercentage
 198. Opium Law EQ Opiumwet
 199. Opiumwet
 200. opkomende markten