CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. naamloze vennootschap
 2. nabestaandenpensioenen
 3. nabestaandenuitkeringen GEBRUIK nabestaandenpensioenen
 4. nabijheid GEBRUIK afstand
 5. nafta
 6. nakomelingen GEBRUIK geboorten
 7. nalatenschappen
 8. nano technology EQ nanotechnologie
 9. nanotechnologie
 10. naphtha EQ nafta
 11. nareizigers GEBRUIK gezinshereniging
 12. naseizoen GEBRUIK vakantiespreiding
 13. nationaal inkomen
 14. nationaal vermogen
 15. national accounts EQ nationale rekeningen
 16. National Ecological Network EQ ecologische hoofdstructuur
 17. National Health Care Institute of the Netherlands EQ Zorginstituut Nederland
 18. national identity EQ nationale identiteit
 19. national income EQ nationaal inkomen
 20. national monuments EQ rijksmonumenten
 21. National Mortgage Guarantee EQ nationale hypotheekgarantie
 22. national museums EQ rijksmusea
 23. National Police Force EQ Nationale Politie
 24. National Police Force EQ Landelijke Eenheid
 25. national problems EQ nationale problemen
 26. national wealth level EQ nationaal vermogen
 27. nationale boekhouding GEBRUIK nationale rekeningen
 28. nationale hypotheekgarantie
 29. nationale identiteit
 30. nationale militie GEBRUIK dienstplicht
 31. Nationale Politie
 32. nationale problemen
 33. nationale rekeningen
 34. nationaliteit
 35. nationaliteiten GEBRUIK nationaliteit
 36. nationaliteitswijzigingen
 37. nationality EQ nationaliteit
 38. Natura 2000 EQ natura2000
 39. natura2000
 40. natural and otherwise produced gas EQ aardgas plus ander geproduceerd gas
 41. natural capital EQ natuurlijk kapitaal
 42. natural gas EQ aardgas
 43. natural gas and electricity rates EQ aardgas- en elektriciteitsprijzen
 44. natural gas condensate EQ aardgascondensaat
 45. natural gas production EQ gasproductie
 46. natural gas rates EQ aardgasprijzen
 47. natural gas revenues EQ aardgasbaten
 48. natural increase EQ geboorteoverschot
 49. natural person EQ natuurlijke persoon
 50. naturalisatie
 51. naturalisation EQ naturalisatie
 52. nature EQ natuur
 53. nature and environment EQ natuur en milieu
 54. nature development EQ natuurontwikkeling
 55. nature management EQ natuurbeheer
 56. nature policy EQ natuurbeleid
 57. nature reserves EQ natuurgebieden
 58. nature value EQ natuurwaarde
 59. natuur
 60. natuur en milieu
 61. natuurbaden GEBRUIK strand- of natuurbaden
 62. natuurbeheer
 63. natuurbeleid
 64. natuurbescherming GEBRUIK natuurbeheer
 65. natuurgebieden
 66. natuurlijk kapitaal
 67. natuurlijk kapitaalrekeningen GEBRUIK natuurlijk kapitaal
 68. natuurlijk persoon GEBRUIK natuurlijke persoon
 69. natuurlijke hulpbronnen GEBRUIK fossiele energiedragers
 70. natuurlijke personen GEBRUIK natuurlijke persoon
 71. natuurlijke persoon
 72. natuurontwikkeling
 73. natuurterreinen GEBRUIK bos en natuur
 74. natuurwaarde
 75. navigability EQ bevaarbaarheid
 76. NB GEBRUIK Noord-Brabant
 77. Nederland
 78. Nederland langs de Europese meetlat
 79. Nederlanderschap
 80. Nederlands als tweede taal
 81. Nederlandse achtergrond GEBRUIK autochtonen
 82. nederlandse antillen GEBRUIK caribisch nederland
 83. Nederlandse cultuur
 84. nederlandse economie GEBRUIK macro-economie
 85. Nederlandse grootte-eenheid
 86. nederlandse multinationals
 87. Nederlandse Publieke Omroep GEBRUIK NPO
 88. NEG classification EQ NEG-bedrijfstypering
 89. NEG-bedrijfstypering
 90. NEG-typering GEBRUIK NEG-bedrijfstypering
 91. neighbourhood problems EQ buurtproblemen
 92. neighbourhoods EQ woonomgeving
 93. neighbourhoods EQ wijken
 94. neighbourhoods EQ buurten
 95. neo-natale sterfte GEBRUIK neonatale sterfte
 96. neonatale sterfte
 97. net environmental costs EQ netto milieulasten
 98. net migration EQ migratiesaldo
 99. net turnover EQ netto omzet
 100. net wages EQ nettolonen
 101. Netherlands EQ Nederland
 102. Netherlands Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD-ECD) EQ Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische Controledienst
 103. netto milieulasten
 104. netto omzet
 105. netto-arbeidsparticipatie GEBRUIK werkzame beroepsbevolking
 106. nettolonen
 107. nettomilieulasten GEBRUIK netto milieulasten
 108. nettoresultaat GEBRUIK bedrijfsresultaten
 109. nettovervangingsfactor GEBRUIK vervangingsniveau
 110. netwerkanalyse
 111. network analysis EQ netwerkanalyse
 112. new building projects EQ nieuwbouwprojecten
 113. new business start-ups EQ oprichtingen
 114. new media EQ nieuwe media
 115. new residency EQ vestiging in gemeente
 116. New Zealand EQ Nieuw-Zeeland
 117. new-build homes EQ nieuwbouwwoningen
 118. newcomers EQ nieuwkomers
 119. newly constructed owner-occupied homes EQ nieuwbouw koopwoningen
 120. newsroom GEBRUIK persdienst
 121. Nge GEBRUIK Nederlandse grootte-eenheid
 122. NH GEBRUIK Noord-Holland
 123. niet instellen en/of staken van de behandelingen
 124. niet verzekerden GEBRUIK onverzekerden
 125. niet-bekostigd onderwijs
 126. niet-beroepsbevolking
 127. niet-bewoonde woningen GEBRUIK leegstaande woningen
 128. niet-commerciële dienstverlening
 129. niet-confessionele scholen
 130. niet-echtelijke geboorten GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 131. niet-frequente aankopen GEBRUIK duurzame consumptiegoederen
 132. niet-geëlektrificeerd spoorwegnet
 133. niet-gehuwd paar GEBRUIK ongehuwde partners
 134. niet-gemotoriseerd
 135. niet-georganiseerde reis
 136. niet-gezinsarbeidskracht
 137. niet-hernieuwbaar afval
 138. niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
 139. niet-Nederlanders
 140. niet-regelmatig werkzame arbeidskracht GEBRUIK oproepkrachten
 141. niet-technologische innovatie
 142. niet-uitkeringsgerechtigden
 143. niet-voorgeschreven geneesmiddelen
 144. niet-westerse achtergrond GEBRUIK niet-westerse allochtonen
 145. niet-westerse allochtonen
 146. Nieuw-Zeeland
 147. nieuwbouw GEBRUIK nieuwbouwprojecten
 148. nieuwbouw koopwoningen
 149. nieuwbouwopdrachten GEBRUIK nieuwbouwprojecten
 150. nieuwbouwprojecten
 151. nieuwbouwwoningen
 152. nieuwe dienstverlening GEBRUIK CBS dienstverlening
 153. nieuwe media
 154. nieuwe nederlanders GEBRUIK migratieachtergrond
 155. nieuwe sociale media GEBRUIK sociale media
 156. nieuwkomers
 157. nieuwsbrief GEBRUIK abonnementen
 158. nieuwsbrieven GEBRUIK abonnementen
 159. Nijmegen
 160. Nijmegen EQ Nijmegen
 161. nijverheid GEBRUIK industrie
 162. nijverheidsonderwijs GEBRUIK beroepsonderwijs
 163. NIS GEBRUIK niet instellen en/of staken van de behandelingen
 164. nitraatrichtlijn EQ nitraatrichtlijn
 165. nitraatrichtlijn
 166. nitraten
 167. nitrates EQ nitraten
 168. nitrogen EQ stikstof
 169. nivelleren GEBRUIK inkomensherverdeling
 170. nodaal gebied
 171. nodal area EQ nodaal gebied
 172. noise pollution EQ geluidshinder
 173. Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport Revisée GEBRUIK NSTR
 174. non-alcoholic beverages EQ alcoholvrije dranken
 175. non-commercial services EQ niet-commerciële dienstverlening
 176. non-confessional schools EQ niet-confessionele scholen
 177. non-departmental public bodies EQ zelfstandige bestuursorganen
 178. non-Dutch EQ niet-Nederlanders
 179. non-electrified rail EQ niet-geëlektrificeerd spoorwegnet
 180. non-family labour EQ niet-gezinsarbeidskracht
 181. non-hospital care EQ extramurale gezondheidszorg
 182. non-motorised EQ niet-gemotoriseerd
 183. non-prescription medicine EQ niet-voorgeschreven geneesmiddelen
 184. non-renewable household waste EQ niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
 185. non-renewable waste EQ niet-hernieuwbaar afval
 186. non-technological innovation EQ niet-technologische innovatie
 187. non-western immigrants EQ niet-westerse allochtonen
 188. nonrespons GEBRUIK survey onderzoek
 189. noodsteun
 190. Noord Brabant GEBRUIK Noord-Brabant
 191. Noord Holland GEBRUIK Noord-Holland
 192. Noord-Amerika
 193. Noord-Brabant EQ Noord-Brabant
 194. Noord-Brabant
 195. Noord-Holland
 196. Noord-Holland EQ Noord-Holland
 197. Noordholland GEBRUIK Noord-Holland
 198. Noorwegen
 199. Normaal
 200. Normaal loodvrij