CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. maagzweren
 2. maandlonen
 3. Maastricht EQ Maastricht
 4. Maastricht
 5. maatregel
 6. maatschap
 7. maatschappelijk vastgoed
 8. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 9. maatschappelijke betrokkenheid
 10. maatschappelijke opvang
 11. maatschappelijke participatie
 12. maatschappelijke tweedeling
 13. maatschappelijke zorg GEBRUIK zorg
 14. maatwerk GEBRUIK CBS op maat
 15. maatwerkonderzoek GEBRUIK CBS op maat
 16. Macedonië GEBRUIK Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 17. machine learning
 18. machine learning EQ machine learning
 19. machinebouw-industrie
 20. machineindustrie GEBRUIK machinebouw-industrie
 21. machinery and equipment EQ machines en apparaten
 22. machines en apparaten
 23. macro-economic conjuncture EQ macroconjunctuur
 24. macro-economic indicators EQ macro-economische indicatoren
 25. macro-economie
 26. macro-economische indicatoren
 27. macroconjunctuur GEBRUIK conjunctuur
 28. macroeconomics EQ macro-economie
 29. magerkool GEBRUIK antraciet
 30. mail and courier services EQ post en koeriers
 31. mail order companies EQ postorderbedrijven
 32. main breadwinners EQ hoofdkostwinners
 33. main jobs EQ hoofdbanen
 34. main occupant EQ hoofdbewoner
 35. main proceedings EQ bodemprocedure
 36. main source of income EQ voornaamste inkomensbron
 37. mainstream education EQ regulier onderwijs
 38. maintenance of dwelling EQ woningonderhoud
 39. maisonette
 40. maisonette EQ maisonette
 41. makelaars
 42. makelaarsbranche GEBRUIK makelaars
 43. makelaarskosten
 44. malnutrition EQ ondervoeding
 45. Malta EQ Malta
 46. Malta
 47. mammals EQ zoogdieren
 48. mammografie GEBRUIK bevolkingsonderzoek borstkanker
 49. man
 50. man EQ man
 51. management GEBRUIK leidinggevend
 52. management EQ bedrijfsvoering
 53. managerial position EQ leidinggevend
 54. maneges
 55. mannen GEBRUIK man
 56. mannenkoppels GEBRUIK homopartners
 57. manslaughter EQ doodslag
 58. mantelzorg
 59. manuals EQ handleidingen
 60. manufacturing EQ industrie
 61. manufacturing and energy EQ industrie en energie
 62. manufacturing output EQ industriële productie
 63. manufacturing output EQ productie
 64. manufacturing production index EQ productie-index
 65. manure policy EQ mestbeleid
 66. manure production EQ mestproductie
 67. manure transport EQ mesttransporten
 68. marihuana GEBRUIK cannabis
 69. marinas EQ jachthavens
 70. Marine Strategy Framework Directive EQ kaderrichtlijn mariene strategie
 71. marital birth EQ echtelijke geboorte
 72. marital status EQ burgerlijke staat
 73. maritieme vaarweg GEBRUIK vaarwegennet
 74. market area EQ afzetmarkt
 75. market for owner-occupied houses EQ koopwoningmarkt
 76. marketing innovation EQ marketinginnovatie
 77. marketingbureaus GEBRUIK reclamebureaus
 78. marketinginnovatie
 79. marktonderzoek GEBRUIK reclamebureaus
 80. Marocco EQ Marokko
 81. Marokko
 82. marriage age EQ huwelijksleeftijd
 83. marriage duration EQ huwelijksduur
 84. marriage fertility EQ huwelijksvruchtbaarheid
 85. marriage law EQ huwelijksrecht
 86. marriage migration EQ huwelijksmigratie
 87. marriage registrations EQ huwelijkssluitingen
 88. marriages EQ huwelijken
 89. married EQ gehuwd
 90. married couple EQ gehuwde partners
 91. master
 92. master's degree EQ masterdiploma
 93. Master's degree EQ doctoraaldiploma
 94. master's programme EQ master
 95. masterdiploma
 96. mate van arbeidsongeschiktheid
 97. materiaalverbruik
 98. material consumption EQ materiaalverbruik
 99. materiële activa
 100. materiële vaste activa GEBRUIK materiële activa
 101. maternal deaths EQ moedersterfte
 102. maternity care EQ kraamzorg
 103. maternity leave EQ bevallingsverlof
 104. maternity leave EQ zwangerschapsverlof
 105. Matlab EQ matlab
 106. matlab
 107. mavo GEBRUIK theoretische leerweg
 108. MBL GEBRUIK medische beslissing levenseinde
 109. mbo GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 110. meao GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 111. measure EQ maatregel
 112. measuring economy EQ economie meten
 113. meat cattle EQ vleesvee
 114. meat production EQ vleesproductie
 115. meat-processing industry EQ vleesverwerkendeindustrie
 116. meats EQ vleeswaren
 117. mechanical engineering industry EQ machinebouw-industrie
 118. mechanical pest control EQ mechanische bestrijding
 119. mechanische bestrijding
 120. mechanische onkruidbestrijding GEBRUIK mechanische bestrijding
 121. medenaturalisatie
 122. media EQ media
 123. media
 124. media use EQ mediagebruik
 125. media-industrie GEBRUIK media
 126. mediagebruik
 127. mediateam GEBRUIK persdienst
 128. mediation
 129. mediation EQ mediation
 130. medical contacts EQ medische contacten
 131. medical end-of-life decision EQ medische beslissing levenseinde
 132. medical intervention shortening a patient's life without explicit request EQ levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek
 133. medical laboratories EQ medische laboratoria
 134. medical services for accidents and disasters (GHOR) EQ GHOR
 135. medical specialist practices EQ medisch specialistische zorg
 136. medical specialists EQ medisch specialist
 137. medicamenten GEBRUIK geneesmiddelen
 138. medication EQ geneesmiddelen
 139. medicijnen GEBRUIK geneesmiddelen
 140. medicijngebruik GEBRUIK geneesmiddelengebruik
 141. medisch specialist
 142. medisch specialistische zorg
 143. medische beslissing levenseinde
 144. medische consumptie GEBRUIK zorggebruik
 145. medische contacten
 146. medische laboratoria
 147. medium skilled EQ middelbaar opgeleiden
 148. meerderjarige verdachte
 149. meerderjarigen
 150. meergezinswoningen
 151. meerjarige uitkeringen
 152. meerlingen GEBRUIK meervoudige geboorten
 153. meerpersoonshuishouden
 154. meerpersoonshuishouden met kinderen GEBRUIK gezinnen
 155. meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 156. meerpleger GEBRUIK veelpleger
 157. meervoudig gehandicapte kinderen
 158. meervoudige geboorten
 159. meeting EQ bijeenkomst
 160. meewerkend gezinslid GEBRUIK gezinsarbeidskrachten
 161. meisjescriminaliteit
 162. meldingen
 163. meldingenregister
 164. meldingsfrequentie ziekteverzuim
 165. melk
 166. melkkoeien GEBRUIK melkvee
 167. melkvee
 168. melkveebedrijven GEBRUIK melkveehouderij
 169. melkveehouderij
 170. menselijk kapitaal GEBRUIK kennispotentieel
 171. mensenhandel
 172. mental health EQ geestelijke gezondheid
 173. mental health care EQ geestelijke gezondheidszorg
 174. mental health problems EQ psychische gezondheidsklachten
 175. mental impairments EQ verstandelijke beperkingen
 176. merchant fleet EQ koopvaardijvloot
 177. meren
 178. mergers EQ fusies
 179. mest GEBRUIK mestproductie
 180. mestbalansen GEBRUIK bodembalans (landbouwgrond)
 181. mestbeleid
 182. mestoverschot GEBRUIK mestproductie
 183. mestproductie
 184. mesttransport GEBRUIK mesttransporten
 185. mesttransporten
 186. mestwetgeving GEBRUIK mestbeleid
 187. metaal GEBRUIK metaalindustrie
 188. metaalafval
 189. metaalindustrie
 190. metal EQ metaalindustrie
 191. metalen
 192. metals EQ metalen
 193. methaan
 194. methane EQ methaan
 195. methodologie GEBRUIK statistische methoden
 196. metro
 197. metro EQ metro
 198. meubelindustrie
 199. meubels
 200. michigan model GEBRUIK partij-identificatie