CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. maagzweren
 2. maandlonen
 3. Maastricht EQ Maastricht
 4. Maastricht
 5. maatregel
 6. maatschap
 7. maatschappelijk vastgoed
 8. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 9. maatschappelijke betrokkenheid
 10. maatschappelijke opvang
 11. maatschappelijke participatie
 12. maatschappelijke tweedeling
 13. maatschappelijke zorg GEBRUIK zorg
 14. maatwerk GEBRUIK CBS op maat
 15. maatwerkonderzoek GEBRUIK CBS op maat
 16. Macedonië GEBRUIK Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 17. machine learning
 18. machine learning EQ machine learning
 19. machinebouw-industrie
 20. machineindustrie GEBRUIK machinebouw-industrie
 21. machinery and equipment EQ machines en apparaten
 22. machines en apparaten
 23. macro-economic conjuncture EQ macroconjunctuur
 24. macro-economic indicators EQ macro-economische indicatoren
 25. macro-economie
 26. macro-economische indicatoren
 27. macroconjunctuur GEBRUIK conjunctuur
 28. macroeconomics EQ macro-economie
 29. magerkool GEBRUIK antraciet
 30. mail and courier services EQ post en koeriers
 31. mail order companies EQ postorderbedrijven
 32. main breadwinners EQ hoofdkostwinners
 33. main jobs EQ hoofdbanen
 34. main occupant EQ hoofdbewoner
 35. main proceedings EQ bodemprocedure
 36. main source of income EQ voornaamste inkomensbron
 37. mainstream education EQ regulier onderwijs
 38. maintenance of dwelling EQ woningonderhoud
 39. maisonette
 40. maisonette EQ maisonette
 41. makelaars
 42. makelaarsbranche GEBRUIK makelaars
 43. makelaarskosten
 44. malnutrition EQ ondervoeding
 45. Malta EQ Malta
 46. Malta
 47. mammals EQ zoogdieren
 48. mammografie GEBRUIK bevolkingsonderzoek borstkanker
 49. man
 50. man EQ man
 51. management EQ bedrijfsvoering
 52. management GEBRUIK leidinggevend
 53. managerial position EQ leidinggevend
 54. maneges
 55. mannen GEBRUIK man
 56. mannenkoppels GEBRUIK homopartners
 57. manslaughter EQ doodslag
 58. mantelzorg
 59. manuals EQ handleidingen
 60. manufacturing EQ industrie
 61. manufacturing and energy EQ industrie en energie
 62. manufacturing output EQ industriële productie
 63. manufacturing output EQ productie
 64. manufacturing production index EQ productie-index
 65. manure policy EQ mestbeleid
 66. manure production EQ mestproductie
 67. manure transport EQ mesttransporten
 68. marihuana GEBRUIK cannabis
 69. marinas EQ jachthavens
 70. Marine Strategy Framework Directive EQ kaderrichtlijn mariene strategie
 71. marital birth EQ echtelijke geboorte
 72. marital status EQ burgerlijke staat
 73. maritieme vaarweg GEBRUIK vaarwegennet
 74. market area EQ afzetmarkt
 75. market for owner-occupied houses EQ koopwoningmarkt
 76. marketing innovation EQ marketinginnovatie
 77. marketingbureaus GEBRUIK reclamebureaus
 78. marketinginnovatie
 79. marktonderzoek GEBRUIK reclamebureaus
 80. Marocco EQ Marokko
 81. Marokko
 82. marriage age EQ huwelijksleeftijd
 83. marriage duration EQ huwelijksduur
 84. marriage fertility EQ huwelijksvruchtbaarheid
 85. marriage law EQ huwelijksrecht
 86. marriage migration EQ huwelijksmigratie
 87. marriage registrations EQ huwelijkssluitingen
 88. marriages EQ huwelijken
 89. married EQ gehuwd
 90. married couple EQ gehuwde partners
 91. master
 92. Master's degree EQ doctoraaldiploma
 93. master's degree EQ masterdiploma
 94. master's programme EQ master
 95. masterdiploma
 96. mate van arbeidsongeschiktheid
 97. materiaalverbruik
 98. material consumption EQ materiaalverbruik
 99. materiële activa
 100. materiële vaste activa GEBRUIK materiële activa
 101. maternal deaths EQ moedersterfte
 102. maternity care EQ kraamzorg
 103. maternity leave EQ zwangerschapsverlof
 104. maternity leave EQ bevallingsverlof
 105. Matlab EQ matlab
 106. matlab
 107. mavo GEBRUIK theoretische leerweg
 108. MBL GEBRUIK medische beslissing levenseinde
 109. mbo GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 110. meao GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 111. measure EQ maatregel
 112. measuring economy EQ economie meten
 113. meat cattle EQ vleesvee
 114. meat production EQ vleesproductie
 115. meat-processing industry EQ vleesverwerkendeindustrie
 116. meats EQ vleeswaren
 117. mechanical engineering industry EQ machinebouw-industrie
 118. mechanical pest control EQ mechanische bestrijding
 119. mechanische bestrijding
 120. medenaturalisatie
 121. media EQ media
 122. media
 123. media use EQ mediagebruik
 124. media-industrie GEBRUIK media
 125. mediagebruik
 126. mediateam GEBRUIK persdienst
 127. mediation
 128. mediation EQ mediation
 129. medical contacts EQ medische contacten
 130. medical end-of-life decision EQ medische beslissing levenseinde
 131. medical intervention shortening a patient's life without explicit request EQ levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek
 132. medical laboratories EQ medische laboratoria
 133. medical services for accidents and disasters (GHOR) EQ GHOR
 134. medical specialist practices EQ medisch specialistische zorg
 135. medical specialists EQ medisch specialist
 136. medicamenten GEBRUIK geneesmiddelen
 137. medication EQ geneesmiddelen
 138. medicijnen GEBRUIK geneesmiddelen
 139. medicijngebruik GEBRUIK geneesmiddelengebruik
 140. medisch specialist
 141. medisch specialistische zorg
 142. medische beslissing levenseinde
 143. medische consumptie GEBRUIK zorggebruik
 144. medische contacten
 145. medische laboratoria
 146. medium skilled EQ middelbaar opgeleiden
 147. meerderjarige verdachte
 148. meerderjarigen
 149. meergezinswoningen
 150. meerjarige uitkeringen
 151. meerlingen GEBRUIK meervoudige geboorten
 152. meerpersoonshuishouden
 153. meerpersoonshuishouden met kinderen GEBRUIK gezinnen
 154. meerpersoonshuishouden zonder kinderen
 155. meerpleger GEBRUIK veelpleger
 156. meervoudig gehandicapte kinderen
 157. meervoudige geboorten
 158. meeting EQ bijeenkomst
 159. meewerkend gezinslid GEBRUIK gezinsarbeidskrachten
 160. meisjescriminaliteit
 161. meldingen
 162. meldingenregister
 163. meldingsfrequentie ziekteverzuim
 164. melk
 165. melkkoeien GEBRUIK melkvee
 166. melkvee
 167. melkveebedrijven GEBRUIK melkveehouderij
 168. melkveehouderij
 169. menselijk kapitaal GEBRUIK kennispotentieel
 170. mensenhandel
 171. mental health EQ geestelijke gezondheid
 172. mental health care EQ geestelijke gezondheidszorg
 173. mental health problems EQ psychische gezondheidsklachten
 174. mental impairments EQ verstandelijke beperkingen
 175. merchant fleet EQ koopvaardijvloot
 176. meren
 177. mergers EQ fusies
 178. mest GEBRUIK mestproductie
 179. mestbalansen GEBRUIK bodembalans (landbouwgrond)
 180. mestbeleid
 181. mestoverschot GEBRUIK mestproductie
 182. mestproductie
 183. mesttransport GEBRUIK mesttransporten
 184. mesttransporten
 185. mestwetgeving GEBRUIK mestbeleid
 186. metaal GEBRUIK metaalindustrie
 187. metaalafval
 188. metaalindustrie
 189. metal EQ metaalindustrie
 190. metalen
 191. metals EQ metalen
 192. methaan
 193. methane EQ methaan
 194. methodologie GEBRUIK statistische methoden
 195. metro
 196. metro EQ metro
 197. meubelindustrie
 198. meubels
 199. michigan model GEBRUIK partij-identificatie
 200. microdata EQ microdata