CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. kaas
 2. kaaswinkels GEBRUIK kaas
 3. kabinetsbeleid GEBRUIK regeringsbeleid
 4. Kadaster
 5. kaderberoepsgerichte leerweg
 6. Kaderregeling arbeidsinpassing GEBRUIK Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen
 7. Kaderrichtlijn Marien GEBRUIK kaderrichtlijn mariene strategie
 8. kaderrichtlijn mariene strategie
 9. kaderrichtlijn water
 10. kalium
 11. Kamer van Koophandel
 12. kamers
 13. kampeerterreinen GEBRUIK campings
 14. kanaal
 15. kanker
 16. kansarm
 17. kansspelen
 18. kantinebedrijven GEBRUIK kantines
 19. kantines
 20. kantonstrafzaak
 21. kantoren GEBRUIK utiliteitsbouw
 22. kapitaal
 23. kapitaalgoederen GEBRUIK materiële activa
 24. kapitaalgoederenvoorraad GEBRUIK materiële activa
 25. kapitaallasten GEBRUIK afschrijvingen
 26. kapitaalmarkt
 27. kapitaalrekening
 28. kastuinbouw GEBRUIK glastuinbouw
 29. katholicisme
 30. katholieken GEBRUIK katholicisme
 31. katoenindustrie
 32. kazerne
 33. Kempen
 34. Kempen EQ Kempen
 35. kenniseconomie
 36. kennismigranten GEBRUIK expats
 37. kennispotentieel
 38. kenniswerkers
 39. kerk GEBRUIK kerkbezoek
 40. kerkbezoek
 41. kerkelijke gezindte GEBRUIK religie
 42. kerkelijken GEBRUIK religie
 43. kerkelijkheid GEBRUIK religie
 44. kerkgang GEBRUIK kerkbezoek
 45. kerkgenootschappen GEBRUIK religie
 46. kerksheid GEBRUIK kerkbezoek
 47. kermisattracties
 48. kerncijfers
 49. kernenergie
 50. kerosine
 51. kerosine EQ kerosine
 52. ketelkool
 53. ketenintegratie
 54. ketenverplaatsingen
 55. keuringsstatistieken GEBRUIK dienstplicht
 56. key figures EQ kerncijfers
 57. kiesdistricten
 58. kiesgerechtigden GEBRUIK kiezers
 59. kiezers
 60. kind GEBRUIK kinderen
 61. kind of job EQ soort baan
 62. kinderalimentatie
 63. kinderbescherming
 64. kinderbeschermingsmaatregelen GEBRUIK kinderbescherming
 65. kinderbewaarplaats GEBRUIK kinderdagverblijf
 66. kinderbijslag
 67. kindercentra GEBRUIK kinderopvang
 68. kindercentrum GEBRUIK kinderopvang
 69. kinderdagverblijf
 70. kinderen
 71. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten
 72. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
 73. kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
 74. kinderloosheid
 75. kindermisbruik
 76. kindermishandeling
 77. kinderopvang
 78. kinderopvangtoeslag
 79. kinderrechter
 80. kindersterfte
 81. kindertal
 82. kindregelingen
 83. kinship EQ verwantschap
 84. kippen GEBRUIK pluimvee
 85. KKP GEBRUIK koopkrachtpariteit
 86. klanten GEBRUIK opdrachtgevers
 87. klantenservice GEBRUIK infoservice
 88. kleding
 89. kleding EQ kleding
 90. kleding en schoeisel
 91. kledingbranche GEBRUIK kleding
 92. kledingindustrie
 93. kledingwinkels GEBRUIK kleding
 94. kleine ondernemers GEBRUIK zelfstandigen
 95. kleine zelfstandige GEBRUIK zelfstandigen
 96. kleuterleidster opleidingsschool GEBRUIK leraaropleidingen
 97. kleuteronderwijs
 98. kleuters
 99. kleuterschool GEBRUIK kleuteronderwijs
 100. kleutersterfte
 101. klimaat GEBRUIK klimaatverandering
 102. klimaatregeling
 103. klimaatsverandering GEBRUIK klimaatverandering
 104. klimaatverandering
 105. klinische opname
 106. KLPD GEBRUIK Landelijke Eenheid
 107. Kmar GEBRUIK Koninklijke Marechaussee
 108. knowledge potential EQ kennispotentieel
 109. knowledge workers EQ kenniswerkers
 110. knowledge-based economy EQ kenniseconomie
 111. koeien
 112. koffie
 113. koffie- en theewinkels
 114. koloniën
 115. Koninklijke Marechaussee
 116. koolwaterstoffen
 117. koopbereidheid
 118. koophuizen GEBRUIK koopwoningen
 119. koopkracht
 120. koopkrachtontwikkeling
 121. koopkrachtpariteit
 122. koopvaardijvloot
 123. koopwoningen
 124. koopwoningmarkt
 125. koperindustrie
 126. koppelen
 127. Korps landelijke politiediensten GEBRUIK Landelijke Eenheid
 128. korstmossen
 129. kort geding
 130. kortdurend zorgverlof
 131. kortdurende opname
 132. kortdurende werkloosheid
 133. korte vakanties
 134. Kosovo EQ Kosovo
 135. Kosovo
 136. kosten natuur en landschap
 137. kostprijsindex GEBRUIK kostprijzen
 138. kostprijzen
 139. kostscholen
 140. KRA GEBRUIK Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen
 141. kraamverlof
 142. kraamzorg
 143. krachthonk
 144. krachtwijken GEBRUIK aandachtswijken
 145. krantlezen
 146. kredietcrisis
 147. kredieten GEBRUIK leningen
 148. krijgsmacht
 149. krimp GEBRUIK krimpgebieden
 150. krimpgebied GEBRUIK krimpgebieden
 151. krimpgebieden
 152. krimpregio GEBRUIK krimpgebieden
 153. krimpregio's GEBRUIK krimpgebieden
 154. kringloopeconomie
 155. kringlooplandbouw
 156. KRM GEBRUIK kaderrichtlijn mariene strategie
 157. Kroatië
 158. kroeg GEBRUIK cafés
 159. kruideniers GEBRUIK voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken
 160. KRW GEBRUIK kaderrichtlijn water
 161. kunst GEBRUIK beeldende kunst
 162. kunsteducatie GEBRUIK cursussen beeldende kunst
 163. kunstmatige intelligentie GEBRUIK artificial intelligence
 164. kunstmest EQ kunstmest
 165. kunstmest
 166. kunststofindustrie
 167. kunstvormen
 168. kunstwerken
 169. kunstzinnige vorming
 170. kustvaart GEBRUIK shortsea vervoer
 171. KvK GEBRUIK Kamer van Koophandel
 172. kwaadaardige nieuwvormingen GEBRUIK kanker
 173. kwaliteit van leven
 174. kwaliteitsverklaring GEBRUIK kwaliteitswaarborging
 175. kwaliteitswaarborging
 176. kwaliteitszorg GEBRUIK kwaliteitswaarborging
 177. kweekscholen GEBRUIK leraaropleidingen
 178. kweekvisserij GEBRUIK aquacultuur