CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. jaarlijkse arbeidsduur
 2. jaarlonen
 3. jaarplannen
 4. jaarrekeningen
 5. jaarverslagen
 6. jachthavens
 7. Japan
 8. Japan EQ Japan
 9. Jenaplan EQ Jenaplan
 10. Jenaplan
 11. jenaplanonderwijs GEBRUIK Jenaplan
 12. jetfuel op benzinebasis
 13. jeugd GEBRUIK jongeren
 14. jeugdaccommodaties
 15. jeugdbescherming
 16. jeugdcriminaliteit
 17. jeugddetentie
 18. jeugdherbergen GEBRUIK jeugdaccommodaties
 19. jeugdhotels GEBRUIK jeugdaccommodaties
 20. jeugdhulp GEBRUIK jeugdzorg
 21. jeugdhulpverlening GEBRUIK jeugdzorg
 22. jeugdrecht
 23. jeugdreclassering
 24. jeugdstrafrecht
 25. jeugdwerkloosheid
 26. jeugdzorg
 27. jeugdzorg met overnachting
 28. JI GEBRUIK joint implementation
 29. JJI
 30. job security EQ baanzekerheid
 31. job vacancies EQ vacatures
 32. joinder ad informandum EQ voeging ad informandum
 33. joinder for trial EQ voeging ter berechting
 34. joint implementation EQ joint implementation
 35. joint implementation
 36. joint venture GEBRUIK samenwerkingsverbanden
 37. jongeren
 38. jongerenwerkloosheid GEBRUIK jeugdwerkloosheid
 39. journalisten
 40. journalists EQ journalisten
 41. judicial district EQ arrondissementen
 42. judiciary EQ rechterlijke macht
 43. junior years EQ onderbouw
 44. Juridisch Loket
 45. juridische bevolking GEBRUIK werkelijke bevolking
 46. juridische diensten GEBRUIK rechtskundige dienstverlening
 47. juridische eenheid
 48. juridische entiteit GEBRUIK juridische eenheid
 49. jurisdiction EQ ressorten
 50. Justitiële Jeugdinrichtingen GEBRUIK JJI
 51. juvenile court magistrate EQ kinderrechter
 52. juvenile crime EQ jeugdcriminaliteit
 53. juvenile criminal law EQ jeugdstrafrecht
 54. juvenile detention EQ jeugddetentie
 55. juvenile detention centre (JJI) EQ JJI
 56. juvenile law EQ jeugdrecht
 57. juvenile offence qualifying for Halt EQ halt-waardig delict
 58. juvenile protection EQ jeugdbescherming