CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. I.E. GEBRUIK inwonerequivalent
 2. IB GEBRUIK Internationaal Baccalaureaat
 3. ICD EQ ICD
 4. ICD
 5. ICD-codering GEBRUIK ICD
 6. ice skating EQ schaatsen
 7. Iceland EQ IJsland
 8. ICF
 9. ICF EQ ICF
 10. ICPC EQ ICPC
 11. ICPC
 12. ICT EQ ICT
 13. ICT
 14. ICT en samenleving GEBRUIK ICT-impact
 15. ICT impact EQ ICT-impact
 16. ICT infrastructure EQ ICT-infrastructuur
 17. ICT policy EQ ICT-beleid
 18. ICT sector EQ ICT-sector
 19. ICT security EQ ICT-beveiliging
 20. ICT skills EQ ICT-vaardigheden
 21. ICT usage EQ ICT-gebruik
 22. ICT-apparatuur GEBRUIK hardware
 23. ICT-beleid
 24. ICT-beveiliging
 25. ICT-branche GEBRUIK ICT-sector
 26. ICT-gebruik
 27. ICT-impact
 28. ICT-infrastructuur
 29. ICT-sector
 30. ICT-vaardigheden
 31. identifying with a political party EQ partij-identificatie
 32. Ierland
 33. IGVO GEBRUIK Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs
 34. IJsland
 35. IJsselmeerpolders EQ IJsselmeerpolders
 36. IJsselmeerpolders
 37. illegal economy EQ illegale economie
 38. illegale economie
 39. image library EQ beeldbank
 40. Imares EQ Imares
 41. Imares
 42. immigranten GEBRUIK immigratie
 43. immigrants EQ immigranten
 44. immigratie
 45. immigration EQ immigratie
 46. immigration forecast EQ allochtonenprognose
 47. immovable property EQ vastgoed
 48. IMO EQ IMO
 49. IMO
 50. impact ICT GEBRUIK ICT-impact
 51. import GEBRUIK invoer
 52. import duties EQ importheffingen
 53. import partners EQ importpartners
 54. import prices EQ invoerprijzen
 55. import value of goods EQ invoerwaarde goederen
 56. import value of services EQ invoerwaarde diensten
 57. importbruiden GEBRUIK huwelijksmigratie
 58. importer EQ importeur
 59. importeur
 60. importheffingen
 61. importpartners
 62. imports EQ invoer
 63. imports of goods EQ invoer van goederen
 64. imports of services EQ invoer van diensten
 65. imports, exports and transit trade EQ in-, uit en doorvoer
 66. imputatie
 67. imputation EQ imputatie
 68. imputeren GEBRUIK imputatie
 69. in-, uit en doorvoer
 70. in-door-uitstroom GEBRUIK onderwijsloopbaan
 71. in-hospital mortality EQ ziekenhuissterfte
 72. in/door/uitstroom GEBRUIK onderwijsloopbaan
 73. inbound, outbound, transit EQ aan-, af- en doorvoer
 74. inbraak
 75. inbraakpreventie
 76. inbraken GEBRUIK inbraak
 77. inburgering
 78. income account EQ inkomensrekening
 79. income and wealth EQ inkomen en vermogen
 80. income distribution EQ inkomensverdeling
 81. income from social benefits EQ uitkeringsinkomens
 82. income generation EQ inkomensvorming
 83. income insurances EQ inkomensverzekeringen
 84. income policy EQ inkomensbeleid
 85. Income Provisions for Completely Disabled (IVA) EQ IVA
 86. income redistribution EQ inkomensherverdeling
 87. income sources EQ inkomensbronnen
 88. income support EQ bijstand
 89. income support debtor EQ bijstandsdebiteuren
 90. income tax EQ inkomstenbelasting
 91. incomes EQ inkomens
 92. indecent exposure EQ schennis der eerbaarheid
 93. independent treatment centres EQ zelfstandige behandelcentra
 94. index methodologies EQ indexmethoden
 95. index types EQ indextypen
 96. indexcijfers
 97. indexeren GEBRUIK indexmethoden
 98. indexmethoden
 99. indextypen
 100. India EQ India
 101. India
 102. indicatie landurige zorg
 103. indices EQ indexcijfers
 104. individual pupil funding scheme EQ leerlinggebonden financiering
 105. Indonesia EQ Indonesië
 106. Indonesië
 107. indoor fire EQ binnenbrand
 108. indoor sports EQ zaalsport
 109. indoor sports EQ binnensporten
 110. indoor sports facilities EQ overdekte sportaccommodaties
 111. indoor swimming pools EQ overdekte zwembaden
 112. indoor/outdoor combined pools EQ combibaden
 113. industrial waste EQ industriëel afval
 114. industrial waste EQ bedrijfsafval
 115. industrie
 116. industrie en energie
 117. industriëel afval
 118. industriële productie
 119. inenting GEBRUIK vaccinaties
 120. infant mortality EQ neonatale sterfte
 121. infant mortality EQ zuigelingensterfte
 122. infectieziekten
 123. infectious diseases EQ infectieziekten
 124. inflatie
 125. inflatiecijfer GEBRUIK inflatie
 126. inflation rate EQ inflatie
 127. inflow, throughflow, outflow EQ in-door-uitstroom
 128. influent
 129. influent EQ influent
 130. informal care EQ informele zorg
 131. informatie en communicatie
 132. informatie voor derden GEBRUIK IV3
 133. informatiebeveiliging GEBRUIK databeveiliging
 134. informatiedienstverlening
 135. informatietechnologie-dienstverlening
 136. informatievoorziening GEBRUIK infoservice
 137. information and communication EQ informatie en communicatie
 138. information and investigation service EQ Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 139. information for third parties EQ IV3
 140. information services EQ informatiedienstverlening
 141. information-technology services EQ informatietechnologie-dienstverlening
 142. informele economie GEBRUIK illegale economie
 143. informele hulp GEBRUIK vrijwilligerswerk
 144. informele zorg
 145. infoservice EQ infoservice
 146. infoservice
 147. infrastructure EQ infrastructuur
 148. infrastructuur
 149. ingenieursbureaus
 150. inhabitant EQ inwoners
 151. initial education EQ initieel onderwijs
 152. initieel onderwijs
 153. inkomen GEBRUIK inkomens
 154. inkomen en vermogen
 155. inkomen uit onderneming GEBRUIK winstinkomens
 156. inkomens
 157. inkomensbeleid
 158. inkomensbestanddelen
 159. inkomensbronnen
 160. inkomensherverdeling
 161. inkomensmaatregelen GEBRUIK inkomensherverdeling
 162. inkomensminimum GEBRUIK lage inkomens
 163. inkomensmobiliteit GEBRUIK sociaaleconomische status
 164. inkomensongelijkheid GEBRUIK inkomensverdeling
 165. inkomensrekening
 166. inkomensverdeling
 167. inkomensverschillen GEBRUIK inkomensverdeling
 168. inkomensverzekering GEBRUIK inkomensverzekeringen
 169. inkomensverzekeringen
 170. inkomensvorming
 171. inkomsten GEBRUIK inkomens
 172. inkomstenbelasting
 173. inkomstenbron GEBRUIK inkomensbronnen
 174. inkoopwaarde
 175. inland fleet EQ binnenvloot
 176. inland navigation EQ binnenvaart
 177. inland ports EQ binnenhavens
 178. inland shipping industry EQ binnenvaartbedrijven
 179. inland waterways EQ binnenwater
 180. inlichtingen GEBRUIK infoservice
 181. Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 182. innovatie
 183. innovatie-uitgaven
 184. innovation EQ innovatie
 185. innovation expenditure EQ innovatie-uitgaven
 186. innovatoren
 187. innovators EQ innovatoren
 188. input GEBRUIK dataverzameling
 189. input price index EQ inputprijsindex
 190. input-output tables EQ input-outputtabellen
 191. input-outputtabellen
 192. inputindex GEBRUIK inputprijsindex
 193. inputprijsindex
 194. Inrichting voor Stelselmatige Daders
 195. insecten
 196. insects EQ insecten
 197. insolventie GEBRUIK faillissementen
 198. insolventies GEBRUIK faillissementen
 199. insourcing
 200. insourcing EQ insourcing