CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. Haags adoptieverdrag
 2. Haarlem
 3. Haarlem EQ Haarlem
 4. Habitat Directive EQ habitatrichtlijn
 5. habitatrichtlijn
 6. hacken GEBRUIK hacking
 7. hacking EQ hacking
 8. hacking
 9. Hague Adoption Convention EQ Haags adoptieverdrag
 10. HALT
 11. Halt juveniles EQ Halt-jongeren
 12. HALT prevention of juvenile crime EQ HALT
 13. Halt-jongeren
 14. halt-waardig delict
 15. hamlets EQ gehuchten
 16. handel
 17. handelsavondschool GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 18. handelsbalans
 19. handelsbelemmeringen
 20. handelsdagschool GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 21. handelsembargo
 22. handelsomzet
 23. handelsoverschot GEBRUIK handelsbalans
 24. handelspartners
 25. handelsrecht
 26. Handelsregister GEBRUIK Kamer van Koophandel
 27. handelssaldo GEBRUIK handelsbalans
 28. handelsschool GEBRUIK middelbaar beroepsonderwijs
 29. handelstekort GEBRUIK handelsbalans
 30. handelsvaluta
 31. handelsverkeer GEBRUIK internationale handel
 32. handicaps
 33. handicaps EQ handicaps
 34. handleidingen
 35. handling (believed to be) stolen goods EQ heling en schuldheling
 36. happiness EQ geluksgevoel
 37. harassment EQ ongewenst gedrag
 38. hard coal EQ steenkool
 39. hardware EQ hardware
 40. hardware
 41. harmful substances EQ schadelijke stoffen
 42. harmonisation of rents EQ huurharmonisatie
 43. harmonisation project EQ eéncijferproject
 44. Harmonised index of consumer prices (HICP) EQ geharmoniseerde consumentenprijsindex
 45. harmonised system EQ geharmoniseerd systeem
 46. hart- en vaatziekten
 47. hartinfarct
 48. hartritmestoornissen
 49. harvest EQ oogst
 50. harvest prediction EQ oogstraming
 51. hasj GEBRUIK cannabis
 52. havenbedrijf GEBRUIK havenbedrijven
 53. havenbedrijven
 54. havengebieden
 55. havens
 56. havo
 57. hbo
 58. hbs
 59. health EQ gezondheid
 60. health and medical care EQ zorg en gezondheid
 61. health care EQ zorg
 62. health care EQ gezondheidszorg
 63. health care financing EQ zorgfinanciering
 64. health care in kind EQ zorg in natura
 65. health care institutions EQ zorginstellingen
 66. health care legislation EQ zorgwetgeving
 67. health care practices EQ gezondheidszorgpraktijken
 68. health care supply EQ zorgaanbod
 69. health care support EQ zorgondersteuning
 70. health care use EQ zorggebruik
 71. health insurance EQ zorgverzekering
 72. health insurance contribution EQ zorgpremie
 73. health measurement EQ gezondheidsmeting
 74. health perception EQ ervaren gezondheid
 75. healthy life expectancy EQ gezonde levensverwachting
 76. heart infarct EQ hartinfarct
 77. heat EQ warmte
 78. heat obtained by cooling of just milked milk EQ warmte uit koeling van net gemolken melk
 79. heat pumps EQ warmtepompen
 80. heavy drinker EQ zware drinker
 81. heavy metals EQ zware metalen
 82. heavy oil EQ zware olie
 83. heavy smoker EQ zware roker
 84. hechtenis
 85. hectareopbrengst
 86. heemtuin
 87. Heerlen
 88. Heerlen EQ Heerlen
 89. heffingen GEBRUIK belastingen
 90. heffingen op energiedragers GEBRUIK energiebelasting
 91. hefschroefvliegtuigen GEBRUIK luchtvloot
 92. helicopters GEBRUIK luchtvloot
 93. heling en schuldheling
 94. help GEBRUIK infoservice
 95. helpdesk GEBRUIK Contact Center
 96. herbestemmen
 97. Herfindahl index EQ Herfindahl index
 98. Herfindahl index
 99. Herfindahl-Hirschman Index GEBRUIK Herfindahl index
 100. herfst
 101. hergebruik
 102. herintroducties
 103. herkomst GEBRUIK herkomstgroepering
 104. herkomstgroep GEBRUIK herkomstgroepering
 105. herkomstgroepering
 106. hernieuwbaar huishoudelijk afval
 107. hernieuwbare energie
 108. hersenbloeding
 109. herseninfarct
 110. herstructurering
 111. hertrouwen
 112. herziening
 113. Het ALTernatief GEBRUIK HALT
 114. Het Rijk GEBRUIK centrale overheid
 115. heteluchtballonnen GEBRUIK luchtballon
 116. heteroseksualiteit
 117. heterosexuality EQ heteroseksualiteit
 118. HHI GEBRUIK Herfindahl index
 119. hicp GEBRUIK geharmoniseerde consumentenprijsindex
 120. HICP at constant tax rates EQ geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen
 121. hicp-ct GEBRUIK geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen
 122. high incomes EQ hoge inkomens
 123. high-sulphur fuel oil EQ hoogzwavelig stookolie
 124. high-sulphur transport diesel EQ hoogzwavelige autodiesel
 125. higher civic school EQ hbs
 126. higher educated EQ hoger opgeleiden
 127. higher education EQ hoger onderwijs
 128. higher professional education (hbo) EQ hbo
 129. highest completed education level EQ opleidingsniveau
 130. historische bibliotheek GEBRUIK archieven
 131. historische collectie CBS
 132. history EQ geschiedenis
 133. hit and run EQ doorrijden na ongeval
 134. HIV EQ hiv
 135. hiv
 136. ho GEBRUIK hoger onderwijs
 137. hobby EQ hobby
 138. hobby
 139. hockey EQ hockey
 140. hockey
 141. hoekwoning
 142. hoeveelheidsindex
 143. hoge inkomens
 144. Hoge Raad
 145. Hoge Raad der Nederlanden GEBRUIK Hoge Raad
 146. hoger algemeen voortgezet onderwijs GEBRUIK havo
 147. hoger beroep
 148. hoger beroepsonderwijs GEBRUIK hbo
 149. hoger onderwijs
 150. hoger opgeleiden
 151. hogere burgerschool GEBRUIK hbs
 152. hogere inkomens GEBRUIK hoge inkomens
 153. hogere planten GEBRUIK vaatplanten
 154. hogescholen
 155. hogeschool GEBRUIK hogescholen
 156. hokdierbedrijven
 157. hokdieren
 158. holiday apartments EQ vakantie-appartementen
 159. holiday characteristics EQ vakantiekenmerken
 160. holiday country EQ vakantieland
 161. holiday destination EQ vakantiebestemming
 162. holiday duration EQ vakantieduur
 163. holiday home EQ recreatiewoning
 164. holiday participation EQ vakantieparticipatie
 165. holiday spending EQ vakantie-uitgaven
 166. holidaymakers EQ vakantiegangers
 167. holidays by Dutch people EQ vakanties van Nederlanders
 168. home care EQ huishoudelijke verzorging
 169. home care EQ thuiszorg
 170. home furnishing EQ woninginrichting
 171. home ownership EQ woningbezit
 172. homeless EQ daklozen
 173. homeless shelter EQ daklozenopvang
 174. homo GEBRUIK homoseksualiteit
 175. homoparen GEBRUIK homopartners
 176. homopartners
 177. homoseksualiteit
 178. homosexuality EQ homoseksualiteit
 179. homostellen GEBRUIK homopartners
 180. honderdjarigen GEBRUIK hoogbejaarden
 181. honderdplussers GEBRUIK 100-plussers
 182. Hongarije
 183. hoofdbanen
 184. hoofdbewoner
 185. hoofdkostwinners
 186. hoogbejaarden
 187. hoogere burgerschool GEBRUIK hbs
 188. hoogopgeleiden GEBRUIK hoger opgeleiden
 189. hoogovengas GEBRUIK staalovengas
 190. hoogseizoen GEBRUIK vakantiespreiding
 191. hoogzwavelig stookolie
 192. hoogzwavelige autodiesel
 193. hooikoortsindex GEBRUIK geneesmiddelengebruik
 194. horeca
 195. horizontale mobiliteit GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 196. horses EQ paarden
 197. horticulture EQ tuinbouw
 198. horticulture EQ glastuinbouw
 199. horticulture area EQ terrein voor glastuinbouw
 200. hospital admissions EQ ziekenhuisopnames