CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. gaafmaken
 2. gamble EQ gokken
 3. gamen
 4. gaming EQ gamen
 5. gas GEBRUIK aardgas
 6. gas consumption EQ gasverbruik
 7. gas en elektriciteit GEBRUIK energieuitgaven
 8. gas en licht GEBRUIK energieuitgaven
 9. gascentrales GEBRUIK elektriciteitsproductie
 10. gasoil EQ gasolie
 11. gasolie
 12. gasproductie
 13. gast GEBRUIK gasten
 14. gasten
 15. gasthuis GEBRUIK ziekenhuizen
 16. gasverbruik
 17. Gatekeeper Improvement Act EQ Wet verbetering poortwachter
 18. gazelles GEBRUIK snelle groeiers
 19. GBA GEBRUIK Basisregistratie Personen
 20. GBO GEBRUIK gebruiksoppervlakte
 21. gbp GEBRUIK bbp
 22. GDP EQ bbp
 23. gebiedsindelingen GEBRUIK regionale indelingen
 24. geboorte-interval
 25. geboortebeperking GEBRUIK anticonceptie
 26. geboortecijfer GEBRUIK geboorten
 27. geboortecohort
 28. geboortegeneratie GEBRUIK geboortecohort
 29. geboortegewicht
 30. geboorteland
 31. geboorten
 32. geboorteoverschot
 33. geboorteregeling
 34. geboortes GEBRUIK geboorten
 35. geboorteverlof GEBRUIK kraamverlof
 36. geboortezorg
 37. gebouwde omgeving GEBRUIK bebouwing
 38. gebroken gezin GEBRUIK eenoudergezin
 39. gebroken heup
 40. gebruiksoppervlak zelfstandige woningen GEBRUIK gebruiksoppervlakte
 41. gebruiksoppervlakte
 42. gecombineerde inrichtingen GEBRUIK gecombineerde penitentiaire inrichting
 43. gecombineerde penitentiaire inrichting
 44. gedaagde GEBRUIK verdachten
 45. gedetacheerden
 46. gedetineerde GEBRUIK gedetineerden
 47. gedetineerden
 48. gediplomeerden GEBRUIK afgestudeerden
 49. gedragscode
 50. gedrukte publicaties GEBRUIK publicaties
 51. gedwongen huwelijk
 52. geëlektrificeerd spoorwegnet
 53. geestelijke gezondheid
 54. geestelijke gezondheidszorg
 55. gegevensbestanden
 56. gehandicapten GEBRUIK handicaps
 57. gehandicaptenvervoer
 58. gehandicaptenvervoermiddelen
 59. gehandicaptenzorg
 60. geharmoniseerd systeem
 61. geharmoniseerde consumentenprijsindex
 62. geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen
 63. gehuchten
 64. gehuwd
 65. gehuwd paar GEBRUIK gehuwde partners
 66. gehuwde partners
 67. geïntegreerde bestrijding
 68. geiten
 69. geld- en kapitaalmarkt
 70. geldboete
 71. Gelderland
 72. Gelderland EQ Gelderland
 73. geldmarkt
 74. geldontwaarding GEBRUIK inflatie
 75. geloof GEBRUIK religie
 76. geloofsovertuiging GEBRUIK religie
 77. geluidshinder
 78. geluk GEBRUIK geluksgevoel
 79. gelukkig GEBRUIK geluksgevoel
 80. geluksgevoel
 81. gemeenschappelijk landbouwbeleid
 82. gemeenschappelijk visserijbeleid
 83. gemeenschappelijke gezondheidsdienst GEBRUIK GGD
 84. gemeenschappelijke regelingen
 85. gemeente GEBRUIK gemeenten
 86. gemeentearchief
 87. gemeentebegrotingen
 88. gemeentebelastingen
 89. gemeentefinanciën
 90. gemeentefonds
 91. gemeentelijk afval
 92. Gemeentelijke Basis Administratie GEBRUIK Basisregistratie Personen
 93. gemeentelijke gezondheidsdienst GEBRUIK GGD
 94. gemeentelijke heffingen GEBRUIK gemeentebelastingen
 95. gemeentelijke herindeling
 96. gemeentelijke herindeling EQ gemeentelijke herindeling
 97. gemeentemusea
 98. gemeenten
 99. gemeenteraad
 100. gemeenteraadsverkiezingen
 101. gemeenterekeningen GEBRUIK gemeentefinanciën
 102. gemeentesecretarie GEBRUIK gemeentearchief
 103. gemengde bedrijven
 104. gemengde huwelijken
 105. gemengde leerweg
 106. gemiddelde arbeidsduur
 107. gemiddelde bevolking
 108. gemiddelde inkoopwaarde
 109. gemiddelde verpleegduur
 110. gemiddelde woningwaarde GEBRUIK woningwaarde
 111. gemoedsbezwaarden
 112. gemotoriseerd GEBRUIK motorvoertuigen
 113. gender EQ geslacht
 114. gender GEBRUIK geslacht
 115. gender ratio EQ geslachtsverhouding
 116. Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen GEBRUIK GHOR
 117. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio GEBRUIK GHOR
 118. geneesmiddelen
 119. geneesmiddelen op recept GEBRUIK voorgeschreven geneesmiddelen
 120. geneesmiddelengebruik
 121. general autonomous schools EQ algemeen bijzonder onderwijs
 122. General Business Register EQ Algemeen Bedrijven Register
 123. General Child Benefit Act (AKW) EQ Algemene kinderbijslagwet
 124. general hospitals EQ algemene ziekenhuizen
 125. General Inspectorate (AID) EQ Algemene Inspectiedienst
 126. General Old Age Pension Act (AOW) EQ Algemene ouderdomswet
 127. general partnership EQ vennootschap onder firma
 128. general practitioner care EQ huisartsenzorg
 129. general secondary adult education EQ voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 130. General Survivors Pension Act (ANW) EQ Algemene nabestaandenwet
 131. generatie
 132. generatie-overlevingstafels
 133. generation EQ generatie
 134. generation life tables EQ generatie-overlevingstafels
 135. genotmiddelenindustrie GEBRUIK voedings- en genotmiddelenindustrie
 136. genotsmiddelenindustrie GEBRUIK voedings- en genotmiddelenindustrie
 137. geodata
 138. geodata EQ geodata
 139. geografie
 140. geografische begrippen
 141. geografische indelingen
 142. geographical concepts EQ geografische begrippen
 143. geographical subdivisions EQ geografische indelingen
 144. geography EQ geografie
 145. georganiseerde reis
 146. geothermal energy EQ bodemenergie
 147. geothermie GEBRUIK diepe bodemenergie
 148. geothermische energie GEBRUIK diepe bodemenergie
 149. gepromoveerden GEBRUIK hoger opgeleiden
 150. gerecht GEBRUIK gerechtshof
 151. gerechtelijke procedure
 152. gerechtsdeurwaarders
 153. gerechtshof
 154. gereedgekomen woningen GEBRUIK nieuwbouwwoningen
 155. geregistreerd partnerschap GEBRUIK geregistreerde partnerschappen
 156. geregistreerd werkloosheidspercentage
 157. geregistreerde bevolking GEBRUIK werkelijke bevolking
 158. geregistreerde criminaliteit GEBRUIK criminaliteit
 159. geregistreerde partnerschappen
 160. geregistreerde werklozen GEBRUIK werkloosheid
 161. gereisde kilometers GEBRUIK ritkilometers
 162. geriatric rehabilitation EQ geriatrische revalidatiezorg
 163. geriatrische revalidatiezorg
 164. Germany EQ Duitsland
 165. gescheiden
 166. gescheiden afval
 167. geschiedenis
 168. geslaagden GEBRUIK afgestudeerden
 169. geslacht
 170. geslachtsverhouding
 171. gesubsidieerde rechtsbijstand
 172. getal der bevolking GEBRUIK inwoners
 173. getelde bevolking GEBRUIK feitelijke bevolking
 174. getijde-energie
 175. getijdenenergie GEBRUIK getijde-energie
 176. geurhinder
 177. gevaarlijk afval
 178. gevaarlijke stoffen
 179. gevangenen GEBRUIK gedetineerden
 180. gevangenis GEBRUIK gevangenissen
 181. gevangenissen
 182. gevangenisstraf
 183. gevangeniswezen GEBRUIK penitentiaire inrichtingen
 184. gevestigde staatsschuld
 185. gewasbescherming
 186. gewasbeschermingsmethoden GEBRUIK gewasbescherming
 187. gewasbeschermingsmiddelen GEBRUIK bestrijdingsmiddelen
 188. gewassen GEBRUIK gewassoorten
 189. gewassoorten
 190. geweld GEBRUIK geweldsmisdrijf
 191. geweldsmisdrijf
 192. gewenste arbeidsduur
 193. gewerkte uren
 194. gewicht GEBRUIK overgewicht
 195. gewone rechtsmiddelen
 196. gewoon rechtsmiddel GEBRUIK gewone rechtsmiddelen
 197. gewrichtsreuma
 198. gezin GEBRUIK gezinnen
 199. gezinnen
 200. gezinsarbeid GEBRUIK gezinsarbeidskrachten