CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. e-bike
 2. e-bike EQ e-bike
 3. e-books EQ e-books
 4. e-books
 5. e-commerce GEBRUIK online verkoop
 6. e-dienstverlening GEBRUIK online verkoop
 7. e-government EQ e-overheid
 8. e-health
 9. e-health EQ e-health
 10. e-overheid
 11. e-shoppen GEBRUIK online winkelen
 12. e-shoppers GEBRUIK online winkelen
 13. early school-leaver EQ voortijdige schoolverlaters
 14. eating disorder EQ eetstoornis
 15. eating habits EQ eetgewoonten
 16. EBB GEBRUIK enquête beroepsbevolking
 17. ebooks GEBRUIK e-books
 18. echtelijke geboorte
 19. echtscheiding GEBRUIK scheidingen
 20. echtscheidingen
 21. echtscheidingscijfer GEBRUIK scheidingen
 22. echtscheidingsconvenant
 23. echtscheidingsprocedure
 24. echtscheidingsprocedures GEBRUIK echtscheidingsprocedure
 25. eco-industrie GEBRUIK milieudienstverlening
 26. ecologische hoofdstructuur
 27. ecologische voetafdruk GEBRUIK milieuproblematiek
 28. economic crisis EQ economische crisis
 29. economic expectations EQ economische verwachtingen
 30. economic geographic areas EQ economisch-geografisch gebieden
 31. economic growth EQ economische groei
 32. Economic Offences Act (WED) EQ Wet op de economische delicten
 33. economically independent EQ economisch zelfstandig
 34. economics education sector EQ sector economisch
 35. economie GEBRUIK macro-economie
 36. economie meten
 37. economisch zelfstandig
 38. economisch-geografisch gebieden
 39. economische activiteit GEBRUIK productie
 40. economische crisis
 41. economische demografie GEBRUIK bedrijvendynamiek
 42. Economische en Monetaire Unie GEBRUIK EMU
 43. economische groei
 44. economische politierechter
 45. economische verwachtingen
 46. economische zelfstandigheid GEBRUIK economisch zelfstandig
 47. ecosysteemdiensten
 48. ecosysteemrekeningen GEBRUIK ecosysteemdiensten
 49. ecosystem services EQ ecosysteemdiensten
 50. ecosystemen
 51. ecosystems EQ ecosystemen
 52. ecstasy GEBRUIK xtc
 53. eczeem
 54. eczema EQ eczeem
 55. edelmetalen
 56. EDI
 57. EDI EQ EDI
 58. EDP EQ EDP
 59. EDP
 60. educatie GEBRUIK onderwijs
 61. education EQ onderwijs
 62. education expenditure EQ onderwijsuitgaven
 63. education legislation EQ onderwijswetgeving
 64. education number EQ onderwijsnummer
 65. education policy EQ onderwijsbeleid
 66. education programme EQ opleidingsvorm
 67. education sector SOI EQ onderwijssector SOI
 68. education statistics EQ onderwijsstatistieken
 69. educational attainment level EQ onderwijsloopbaan
 70. educational disadvantages EQ onderwijsachterstanden
 71. educational institutions EQ onderwijsinstellingen
 72. eéncijferproject
 73. eengezinswoning
 74. eenmanszaak
 75. eenoudergezin
 76. eenouderhuishouden GEBRUIK eenoudergezin
 77. eenpersoonshuishoudens
 78. eenverdieners
 79. eenverdienershuishoudens GEBRUIK eenverdieners
 80. eenzaamheid
 81. eerste aanleg
 82. eerste fase
 83. eerste generatie allochtonen
 84. Eerste Kamer
 85. eerste levensbehoeften GEBRUIK dagelijkse levensbehoeften
 86. eerstegeneratieallochtonen GEBRUIK eerste generatie allochtonen
 87. eerstejaarsstudent
 88. eersteweeksterfte
 89. eetgewoonten
 90. eetstoornis
 91. eeuwelingen GEBRUIK 100-plussers
 92. effecten
 93. effectenbeurs GEBRUIK effectenbeurzen
 94. effectenbeurzen
 95. effluent
 96. effluent EQ effluent
 97. egg GEBRUIK economisch-geografisch gebieden
 98. eggs EQ eieren
 99. Egypt EQ Egypte
 100. Egypte
 101. EHS GEBRUIK ecologische hoofdstructuur
 102. eieren
 103. eigen betalingen
 104. eigen bijdrage
 105. eigen rijders
 106. eigen risico
 107. eigen vermogen
 108. eigenwoning GEBRUIK woningbezit
 109. eindarrest
 110. eindbeschikking
 111. eindbeslissing
 112. eindexamens
 113. Eindhoven
 114. Eindhoven EQ Eindhoven
 115. eindloonregelingen
 116. eindtoets basisonderwijs
 117. einduitspraak
 118. eindvonnis burgerlijk recht GEBRUIK einduitspraak
 119. elderly EQ ouderen
 120. elderly and handicapped housing EQ bijzondere woonvormen
 121. election fraud EQ verkiezingsfraude
 122. elections EQ verkiezingen
 123. electoraat GEBRUIK kiezers
 124. electoral results EQ verkiezingsuitslagen
 125. electric car EQ elektrische auto's
 126. electrical and optical equipment EQ elektrische en optische apparaten
 127. electrical equipment EQ elektrische apparatuur
 128. electrical equipment industry EQ elektrische apparatenindustrie
 129. electriciteit GEBRUIK elektriciteit
 130. electricity EQ elektriciteit
 131. electricity consumption EQ stroomverbruik
 132. electricity production EQ elektriciteitsproductie
 133. electricity rates EQ elektriciteitsprijzen
 134. electrified rail network EQ geëlektrificeerd spoorwegnet
 135. Electronic Data Interchange GEBRUIK EDI
 136. elektriciteit
 137. elektriciteitscentrales GEBRUIK elektriciteitsproductie
 138. elektriciteitsprijzen
 139. elektriciteitsproductie
 140. elektriciteitsverbruik GEBRUIK stroomverbruik
 141. elektrische apparaten GEBRUIK elektrische apparatuur
 142. elektrische apparatenindustrie
 143. elektrische apparatuur
 144. elektrische auto's
 145. elektrische en optische apparaten
 146. elektronisch winkelen GEBRUIK online winkelen
 147. elektronische apparaten GEBRUIK elektrische apparatuur
 148. elektronische gegevensuitwisseling GEBRUIK EDI
 149. emancipatie
 150. emancipation EQ emancipatie
 151. embezzlement EQ verduistering
 152. emergency aid EQ noodsteun
 153. emergency disaster leave EQ calamiteitenverlof
 154. emergency services EQ hulpdiensten
 155. emerging markets EQ opkomende markten
 156. emigranten GEBRUIK emigratie
 157. emigratie
 158. emigration EQ emigratie
 159. emissie GEBRUIK aandelen
 160. emissiehandel
 161. emissiehandelsbalans
 162. emissierechten
 163. emissies GEBRUIK milieuvervuiling
 164. emissies naar lucht GEBRUIK luchtverontreiniging
 165. emissies naar water
 166. emission allowances EQ emissierechten
 167. emission of acidifying substances EQ verzurende emissies
 168. emissions to water and water pollution EQ emissies naar water
 169. emissions trade balances EQ emissiehandelsbalans
 170. emissions trading EQ emissiehandel
 171. emphyteusis EQ erfpacht
 172. employability EQ arbeidsmarktpositie
 173. employed labour force EQ werkzame beroepsbevolking
 174. employee savings scheme EQ bedrijfsspaarregelingen
 175. employees EQ werknemers
 176. employees' insurances EQ werknemersverzekeringen
 177. employers EQ werkgevers
 178. employment EQ werkgelegenheid
 179. employment agencies EQ uitzendbranche
 180. employment conditions EQ arbeidsvoorwaarden
 181. employment status EQ arbeidspositie
 182. empty nest GEBRUIK lege-nestfase
 183. empty-nest stage EQ lege-nestfase
 184. EMU
 185. EMU EQ EMU
 186. EMU balance EQ overheidssaldo
 187. EMU-saldo GEBRUIK overheidssaldo
 188. EMU-schuld GEBRUIK staatsschuld
 189. EMU-tekort GEBRUIK begrotingstekort
 190. energie
 191. energieaanbod GEBRUIK energieproductie
 192. energiebalansen
 193. energiebedrijven
 194. energiebelasting
 195. energiebeleid
 196. energiebesparing
 197. energiedragers
 198. energiegebruik GEBRUIK energieverbruik
 199. energieklasse GEBRUIK energielabel
 200. energielabel