CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. e-bike
 2. e-bike EQ e-bike
 3. e-books EQ e-books
 4. e-books
 5. e-commerce GEBRUIK online verkoop
 6. e-dienstverlening GEBRUIK online verkoop
 7. e-government EQ e-overheid
 8. e-health EQ e-health
 9. e-health
 10. e-overheid
 11. e-shoppen GEBRUIK online winkelen
 12. e-shoppers GEBRUIK online winkelen
 13. early school-leaver EQ voortijdige schoolverlaters
 14. eating disorder EQ eetstoornis
 15. eating habits EQ eetgewoonten
 16. ebooks GEBRUIK e-books
 17. echtelijke geboorte
 18. echtscheiding GEBRUIK scheidingen
 19. echtscheidingen
 20. echtscheidingscijfer GEBRUIK scheidingen
 21. echtscheidingsconvenant
 22. echtscheidingsprocedure
 23. echtscheidingsprocedures GEBRUIK echtscheidingsprocedure
 24. eco-industrie GEBRUIK milieudienstverlening
 25. ecologische hoofdstructuur
 26. ecologische voetafdruk GEBRUIK milieuproblematiek
 27. economic crisis EQ economische crisis
 28. economic expectations EQ economische verwachtingen
 29. economic geographic areas EQ economisch-geografisch gebieden
 30. economic growth EQ economische groei
 31. Economic Offences Act (WED) EQ Wet op de economische delicten
 32. economically independent EQ economisch zelfstandig
 33. economics education sector EQ sector economisch
 34. economie GEBRUIK macro-economie
 35. economie meten
 36. economisch zelfstandig
 37. economisch-geografisch gebieden
 38. economische activiteit GEBRUIK productie
 39. economische crisis
 40. economische demografie GEBRUIK bedrijvendynamiek
 41. Economische en Monetaire Unie GEBRUIK EMU
 42. economische groei
 43. economische politierechter
 44. economische verwachtingen
 45. economische zelfstandigheid GEBRUIK economisch zelfstandig
 46. ecosysteemdiensten
 47. ecosysteemrekeningen GEBRUIK ecosysteemdiensten
 48. ecosystem services EQ ecosysteemdiensten
 49. ecosystemen
 50. ecosystems EQ ecosystemen
 51. ecstasy GEBRUIK xtc
 52. eczeem
 53. eczema EQ eczeem
 54. edelmetalen
 55. EDI
 56. EDI EQ EDI
 57. EDP
 58. EDP EQ EDP
 59. educatie GEBRUIK onderwijs
 60. education EQ onderwijs
 61. education expenditure EQ onderwijsuitgaven
 62. education legislation EQ onderwijswetgeving
 63. education number EQ onderwijsnummer
 64. education policy EQ onderwijsbeleid
 65. education programme EQ opleidingsvorm
 66. education sector SOI EQ onderwijssector SOI
 67. education statistics EQ onderwijsstatistieken
 68. educational attainment level EQ onderwijsloopbaan
 69. educational disadvantages EQ onderwijsachterstanden
 70. educational institutions EQ onderwijsinstellingen
 71. eéncijferproject
 72. eengezinswoning
 73. eenmanszaak
 74. eenoudergezin
 75. eenouderhuishouden GEBRUIK eenoudergezin
 76. eenpersoonshuishoudens
 77. eenverdieners
 78. eenverdienershuishoudens GEBRUIK eenverdieners
 79. eenzaamheid
 80. eerste aanleg
 81. eerste fase
 82. eerste generatie allochtonen
 83. Eerste Kamer
 84. eerste levensbehoeften GEBRUIK dagelijkse levensbehoeften
 85. eerstegeneratieallochtonen GEBRUIK eerste generatie allochtonen
 86. eerstejaarsstudent
 87. eersteweeksterfte
 88. eetgewoonten
 89. eetstoornis
 90. eeuwelingen GEBRUIK 100-plussers
 91. effecten
 92. effectenbeurs GEBRUIK effectenbeurzen
 93. effectenbeurzen
 94. effluent
 95. effluent EQ effluent
 96. egg GEBRUIK economisch-geografisch gebieden
 97. eggs EQ eieren
 98. Egypt EQ Egypte
 99. Egypte
 100. EHS GEBRUIK ecologische hoofdstructuur
 101. eieren
 102. eigen betalingen
 103. eigen bijdrage
 104. eigen rijders
 105. eigen risico
 106. eigen vermogen
 107. eigenwoning GEBRUIK woningbezit
 108. eindarrest
 109. eindbeschikking
 110. eindbeslissing
 111. eindexamens
 112. Eindhoven
 113. Eindhoven EQ Eindhoven
 114. eindloonregelingen
 115. eindtoets basisonderwijs
 116. einduitspraak
 117. eindvonnis burgerlijk recht GEBRUIK einduitspraak
 118. elderly EQ ouderen
 119. elderly and handicapped housing EQ bijzondere woonvormen
 120. election fraud EQ verkiezingsfraude
 121. elections EQ verkiezingen
 122. electoraat GEBRUIK kiezers
 123. electoral results EQ verkiezingsuitslagen
 124. electric car EQ elektrische auto's
 125. electrical and optical equipment EQ elektrische en optische apparaten
 126. electrical equipment EQ elektrische apparatuur
 127. electrical equipment industry EQ elektrische apparatenindustrie
 128. electriciteit GEBRUIK elektriciteit
 129. electricity EQ elektriciteit
 130. electricity consumption EQ stroomverbruik
 131. electricity production EQ elektriciteitsproductie
 132. electricity rates EQ elektriciteitsprijzen
 133. electrified rail network EQ geëlektrificeerd spoorwegnet
 134. Electronic Data Interchange GEBRUIK EDI
 135. elektriciteit
 136. elektriciteitscentrales GEBRUIK elektriciteitsproductie
 137. elektriciteitsprijzen
 138. elektriciteitsproductie
 139. elektriciteitsverbruik GEBRUIK stroomverbruik
 140. elektrische apparaten GEBRUIK elektrische apparatuur
 141. elektrische apparatenindustrie
 142. elektrische apparatuur
 143. elektrische auto's
 144. elektrische en optische apparaten
 145. elektronisch winkelen GEBRUIK online winkelen
 146. elektronische apparaten GEBRUIK elektrische apparatuur
 147. elektronische gegevensuitwisseling GEBRUIK EDI
 148. emancipatie
 149. emancipation EQ emancipatie
 150. embezzlement EQ verduistering
 151. emergency aid EQ noodsteun
 152. emergency disaster leave EQ calamiteitenverlof
 153. emergency services EQ hulpdiensten
 154. emerging markets EQ opkomende markten
 155. emigranten GEBRUIK emigratie
 156. emigratie
 157. emigration EQ emigratie
 158. emissie GEBRUIK aandelen
 159. emissiehandel
 160. emissiehandelsbalans
 161. emissierechten
 162. emissies GEBRUIK milieuvervuiling
 163. emissies naar lucht GEBRUIK luchtverontreiniging
 164. emissies naar water
 165. emission allowances EQ emissierechten
 166. emission of acidifying substances EQ verzurende emissies
 167. emissions to water and water pollution EQ emissies naar water
 168. emissions trade balances EQ emissiehandelsbalans
 169. emissions trading EQ emissiehandel
 170. emphyteusis EQ erfpacht
 171. employability EQ arbeidsmarktpositie
 172. employed labour force EQ werkzame beroepsbevolking
 173. employee savings scheme EQ bedrijfsspaarregelingen
 174. employees EQ werknemers
 175. employees' insurances EQ werknemersverzekeringen
 176. employers EQ werkgevers
 177. employment EQ werkgelegenheid
 178. employment agencies EQ uitzendbranche
 179. employment conditions EQ arbeidsvoorwaarden
 180. employment status EQ arbeidspositie
 181. empty nest GEBRUIK lege-nestfase
 182. empty-nest stage EQ lege-nestfase
 183. EMU EQ EMU
 184. EMU
 185. EMU balance EQ overheidssaldo
 186. EMU-saldo GEBRUIK overheidssaldo
 187. EMU-schuld GEBRUIK staatsschuld
 188. EMU-tekort GEBRUIK begrotingstekort
 189. energie
 190. energieaanbod GEBRUIK energieproductie
 191. energiebalansen
 192. energiebedrijven
 193. energiebelasting
 194. energiebeleid
 195. energiebesparing
 196. energiedragers
 197. energiegebruik GEBRUIK energieverbruik
 198. energieklasse GEBRUIK energielabel
 199. energielabel
 200. energiemarkt