CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. dab+ GEBRUIK digitale radio
 2. daders
 3. dagbehandeling GEBRUIK dagopname
 4. dagelijkse levensbehoeften
 5. dagopname
 6. dagrecreatie GEBRUIK dagtochten
 7. dagrecreatief terrein
 8. dagtocht GEBRUIK dagtochten
 9. dagtochten
 10. dagtoerisme GEBRUIK dagtochten
 11. dagvaarding
 12. dagvaardingsprocedure
 13. dagverpleging GEBRUIK dagopname
 14. dagverzorging
 15. dagvlinders
 16. daily necessities EQ dagelijkse levensbehoeften
 17. dairy cattle EQ melkvee
 18. dairy farm EQ melkveehouderij
 19. dairy industry EQ zuivelindustrie
 20. dairy production EQ zuivelproductie
 21. daklozen
 22. daklozenopvang
 23. Dalton EQ Dalton
 24. Dalton
 25. daltononderwijs GEBRUIK Dalton
 26. dance EQ dans
 27. dance education EQ dans-onderwijs
 28. dans
 29. DANS archief
 30. dans-onderwijs
 31. dansonderwijs GEBRUIK dans-onderwijs
 32. darmkanker
 33. darmontstekingen
 34. data aanleveren GEBRUIK berichtgevers
 35. data archivering
 36. data archiving EQ data archivering
 37. Data Archiving and Networked Services (DANS) archive EQ DANS archief
 38. data collection EQ dataverzameling
 39. data communication EQ datacommunicatie
 40. data exchange EQ data-uitwisseling
 41. data matching EQ koppelen
 42. data mining GEBRUIK big data
 43. data processing EQ databewerking
 44. data protection EQ databeveiliging
 45. data science
 46. data science EQ data science
 47. data uitwisselen GEBRUIK data-uitwisseling
 48. data verzamelen GEBRUIK dataverzameling
 49. data visualisations EQ datavisualisaties
 50. data-uitwisseling
 51. databeveiliging
 52. databewerking
 53. databronnen GEBRUIK dataverzameling
 54. datacommunicatie
 55. dataleveranciers GEBRUIK berichtgevers
 56. datascience GEBRUIK data science
 57. datasets EQ gegevensbestanden
 58. dataverzamelen GEBRUIK dataverzameling
 59. dataverzameling
 60. datavisualisaties
 61. datavisualisering GEBRUIK datavisualisaties
 62. day care EQ dagverzorging
 63. day trips EQ dagtochten
 64. days leave EQ vakantiedagen
 65. DBC's
 66. DBCs EQ DBC's
 67. de facto bevolking GEBRUIK feitelijke bevolking
 68. de jure bevolking GEBRUIK werkelijke bevolking
 69. De Nederlandsche Bank
 70. De Nederlandsche Bank (DNB) EQ De Nederlandsche Bank
 71. de pil
 72. deaf children EQ dove kinderen
 73. death certificate EQ doodsoorzaakverklaring
 74. death penalty EQ doodstraf
 75. debit balance EQ roodstand
 76. debt guarantees EQ schuldgaranties
 77. debt moratorium EQ surseances
 78. debt problems EQ schuldproblematiek
 79. debt restructuring procedures EQ schuldsaneringen
 80. debts EQ schulden
 81. decentrale overheid
 82. decision EQ besluiten
 83. deelname aan vakanties GEBRUIK vakantieparticipatie
 84. deelname vakantie GEBRUIK vakantieparticipatie
 85. deelname vakanties GEBRUIK vakantieparticipatie
 86. deelnemers
 87. deelnemers CBS onderzoeken GEBRUIK deelnemers
 88. deelnemers CBS-onderzoek GEBRUIK deelnemers
 89. deelnemingen
 90. deeltijd GEBRUIK deeltijdbanen
 91. deeltijdbanen
 92. deeltijders GEBRUIK deeltijdbanen
 93. deeltijdonderwijs
 94. deeltijdsonderwijs GEBRUIK deeltijdonderwijs
 95. deep geothermal energy EQ diepe bodemenergie
 96. deep learning
 97. deep learning EQ deep learning
 98. deepsea transport EQ deepsea vervoer
 99. deepsea vervoer
 100. defaulters EQ wanbetalers
 101. defence EQ defensie
 102. defensie
 103. deficit scores EQ achterstandsscores
 104. deflatie
 105. deflation EQ deflatie
 106. degree of occupational disability EQ mate van arbeidsongeschiktheid
 107. dekkingspercentage uitvoer GEBRUIK handelsbalans
 108. delfstoffenwinning
 109. delfstofwinplaats
 110. Delft EQ Delft
 111. Delft
 112. delicten
 113. dementia EQ dementie
 114. dementie
 115. democracy EQ democratie
 116. democratie
 117. demografie GEBRUIK bevolking
 118. demografie van bedrijven
 119. demografische druk
 120. demographic contraction EQ bevolkingskrimp
 121. demographic pressure EQ demografische druk
 122. demolition EQ afbraak
 123. demolition EQ autosloop
 124. demonstrate EQ demonstreren
 125. demonstreren
 126. Den Bosch EQ Den Bosch
 127. Den Bosch
 128. Den Haag
 129. Denemarken
 130. Denmark EQ Denemarken
 131. denominatie
 132. denomination EQ denominatie
 133. dental care EQ tandartsenzorg
 134. dentist EQ tandarts
 135. deportation EQ uitzetting
 136. deportation of asylum seeker EQ verwijdering asielzoeker
 137. deposition EQ proces-verbaal
 138. depreciation EQ afschrijvingen
 139. depreciation on fixed assets EQ afschrijvingen op vaste activa
 140. depressie
 141. depression EQ depressie
 142. deprivation of illegally obtained benefits EQ ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel
 143. derde generatie allochtonen
 144. derde landen vervoer GEBRUIK derde landenvervoer
 145. derde landenvervoer
 146. derdelanders
 147. derdenverzet
 148. derivaten
 149. derivatives EQ derivaten
 150. derived consumer price index EQ afgeleide consumentenprijsindex
 151. dertigers
 152. design agencies EQ designbureaus
 153. design assignments EQ ontwerpopdrachten
 154. designbureaus
 155. dessication EQ verdroging
 156. detached home EQ vrijstaande woning
 157. detachering GEBRUIK gedetacheerden
 158. detailhandel
 159. detained under a hospital order EQ terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege
 160. detainees EQ gedetineerden
 161. detention EQ hechtenis
 162. detention as substitute for non-payment of fine EQ vervangende hechtenis
 163. detention centre EQ huis van bewaring
 164. detention on remand EQ voorlopige hechtenis
 165. development in terms of trade EQ ruilvoetverandering
 166. diabetes EQ diabetes
 167. diabetes
 168. diagnose GEBRUIK ziekten
 169. diagnose behandelcombinaties GEBRUIK DBC's
 170. Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders GEBRUIK DSM-IV
 171. diefstal
 172. diefstal met geweld
 173. Dienst Justitiële Inrichtingen GEBRUIK DJI
 174. Dienst Landelijke Recherche
 175. Dienst Nationale Recherche GEBRUIK Dienst Landelijke Recherche
 176. Dienst Spoorwegpolitie
 177. Dienst Verkeerspolitie
 178. dienstbetrekking GEBRUIK werkgelegenheid
 179. diensten
 180. dienstenexport GEBRUIK uitvoer van diensten
 181. dienstenimport GEBRUIK invoer van diensten
 182. diensteninvoer GEBRUIK invoer van diensten
 183. dienstenprijsindex GEBRUIK dienstenprijzen
 184. dienstenprijzen
 185. dienstensector GEBRUIK diensten
 186. dienstenuitvoer GEBRUIK uitvoer van diensten
 187. dienstplicht
 188. dienstplichtigen GEBRUIK dienstplicht
 189. dienstverband GEBRUIK arbeidspositie
 190. dienstverlening GEBRUIK diensten
 191. diepe bodemenergie
 192. dieren GEBRUIK fauna
 193. dierentuin
 194. dierenwelzijn GEBRUIK dierwelzijn
 195. diergeneesmiddelen
 196. dierlijke mest GEBRUIK mestproductie
 197. diervoeders
 198. dierwelzijn
 199. dierziekten
 200. diesel EQ diesel