CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. cabaret
 2. cabaret EQ cabaret
 3. cabotage EQ cabotage
 4. cabotage
 5. cabotagevervoer GEBRUIK cabotage
 6. café GEBRUIK cafés
 7. cafes EQ cafés
 8. cafés
 9. cafetaria
 10. cafetaria EQ cafetaria
 11. calamiteitenverlof
 12. call-out response time EQ opkomsttijd
 13. camp sites EQ campings
 14. camper GEBRUIK caravan
 15. campings
 16. cancellation EQ royement
 17. cancer EQ kanker
 18. cannabis EQ cannabis
 19. cannabis
 20. cantines EQ kantines
 21. cao GEBRUIK collectieve arbeidsovereenkomst
 22. CAO-lonen
 23. CAO-sector
 24. CAO-sector gesubsidieerde instellingen
 25. CAO-sector overheid
 26. CAO-sector particuliere bedrijven
 27. capaciteit
 28. capacity EQ capaciteit
 29. capital EQ kapitaal
 30. capital account EQ kapitaalrekening
 31. capital market EQ kapitaalmarkt
 32. captive offshoring GEBRUIK offshoring
 33. car lease companies EQ leasemaatschappijen
 34. car ownership EQ autobezit
 35. car parking EQ parkeren
 36. car users EQ autogebruikers
 37. caraìbisch nederland GEBRUIK caribisch nederland
 38. caravan
 39. caravan EQ caravan
 40. caravan dwellers EQ woonwagenbewoners
 41. carbon capture and storage GEBRUIK CO2-opslag- en afvang
 42. Carbon Footprint
 43. Carbon Footprint EQ Carbon Footprint
 44. cardiovascular diseases EQ hart- en vaatziekten
 45. care allowance EQ zorgtoeslag
 46. care and nursing homes EQ verpleeg en verzorghuizen
 47. care farms EQ zorgboerderijen
 48. care for elderly EQ ouderenzorg
 49. care for the disabled EQ gehandicaptenzorg
 50. care homes EQ verzorgingshuizen
 51. care without residence EQ zorg zonder verblijf
 52. cargadoors
 53. Caribbean Netherlands EQ caribisch nederland
 54. caribisch nederland
 55. carpooler EQ carpooler
 56. carpooler
 57. carrière GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 58. cars EQ personenauto's
 59. case of dismissal EQ ontslagzaak
 60. case pending EQ aanhangige zaak
 61. cassatie
 62. cassatie in het belang der wet
 63. cassatie(beroep) GEBRUIK cassatie
 64. cassatieberoep GEBRUIK cassatie
 65. cassation EQ cassatie
 66. cassation in the interest of the law EQ cassatie in het belang der wet
 67. cataract EQ staar
 68. categoraal ziekenhuis GEBRUIK categorale ziekenhuizen
 69. categorale ziekenhuizen
 70. catering EQ catering
 71. catering
 72. cateringbedrijven GEBRUIK catering
 73. Catholicism EQ katholicisme
 74. cattle farm EQ vleesveehouderij
 75. cattle herd EQ rundveestapel
 76. causes of death EQ doodsoorzaken
 77. cbds GEBRUIK Center for Big Data Statistics
 78. CBS GEBRUIK Centraal Bureau voor de Statistiek
 79. CBS als werkgever
 80. CBS archief GEBRUIK historische collectie CBS
 81. CBS bibliotheek
 82. CBS corporate EQ CBS Corporate
 83. CBS Corporate
 84. CBS corporate news EQ CBS corporate nieuws
 85. CBS corporate nieuws
 86. CBS corporate termen
 87. CBS corporate terms EQ CBS corporate termen
 88. CBS dienstverlening
 89. CBS in de klas
 90. CBS in de klas EQ CBS in de klas
 91. CBS in uw buurt
 92. CBS in uw buurt EQ CBS in uw buurt
 93. CBS Library EQ CBS bibliotheek
 94. CBS op maat EQ CBS op maat
 95. CBS op maat
 96. CBS open data
 97. CBS services EQ CBS dienstverlening
 98. CBS vacatures
 99. CBS voor uw bedrijf
 100. CBS website
 101. CBS-relatiemagazine GEBRUIK CBS corporate nieuws
 102. cbs-wet
 103. CBSindeklas GEBRUIK CBS in de klas
 104. CBSinuwbuurt GEBRUIK CBS in uw buurt
 105. CBSopmaat GEBRUIK CBS op maat
 106. CBSvooruwbedrijf GEBRUIK CBS voor uw bedrijf
 107. CCN GEBRUIK CBS corporate nieuws
 108. CCS GEBRUIK Centrale Commissie voor de Statistiek
 109. cd's
 110. CDM GEBRUIK Clean Development Mechanism
 111. CDs EQ cd's
 112. cement industry EQ cementindustrie
 113. cementindustrie
 114. cemetery EQ begraafplaats
 115. CEMT
 116. CEMT EQ CEMT
 117. censuses EQ volkstellingen
 118. Center for Big Data Statistics EQ Center for Big Data Statistics
 119. Center for Big Data Statistics
 120. Centraal Bureau voor de Statistiek
 121. Centraal Justitieel Incassobureau GEBRUIK CJIB
 122. Centraal Orgaan opvang asielzoekers GEBRUIK asielzoekerscentra
 123. Central Commission for Statistics (CCS) EQ Centrale Commissie voor de Statistiek
 124. Central Fine Collection Agency (CJIB) EQ CJIB
 125. central government EQ centrale overheid
 126. Centrale Commissie voor de Statistiek
 127. centrale overheid
 128. Centrale Raad van Beroep EQ Centrale Raad van Beroep
 129. Centrale Raad van Beroep
 130. centre for creative activities EQ creativiteitscentrum
 131. Centre for Policy Related Statistics EQ Centrum voor beleidsstatistiek
 132. centres for artistic education EQ instellingen kunstzinnige vorming
 133. Centrum voor beleidsstatistiek
 134. Centrum Werk en Inkomen GEBRUIK UWV Werkbedrijf
 135. ceramics industry EQ aardewerkindustrie
 136. cerebral hemorrhage EQ hersenbloeding
 137. cerebral infarct EQ herseninfarct
 138. cerebrovasculair accident GEBRUIK beroerte
 139. cervical cancer EQ baarmoederhalskanker
 140. cervical cancer screening EQ bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 141. CFCs EQ cfk's
 142. cfk's
 143. chain integration EQ ketenintegratie
 144. chain store EQ grootwinkelbedrijf
 145. Chamber of commerce EQ Kamer van Koophandel
 146. changes in car fleet composition EQ mutaties van het voertuigenpark
 147. changes of nationality EQ nationaliteitswijzigingen
 148. channel EQ kanaal
 149. charges EQ retributie
 150. charities EQ goede doelen
 151. cheese EQ kaas
 152. chemical industry EQ chemische industrie
 153. chemical residual gas EQ chemisch restgas
 154. chemisch restgas
 155. chemische bestrijding GEBRUIK pesticiden
 156. chemische bestrijdingsmidellen GEBRUIK pesticiden
 157. chemische industrie
 158. child abuse EQ kindermishandeling
 159. child alimony EQ kinderalimentatie
 160. child benefit EQ kinderbijslag
 161. Child Care and Protection Board EQ Raad voor de Kinderbescherming
 162. child care before and after school EQ buitenschoolse opvang
 163. child day-care centre EQ kinderdagverblijf
 164. child health centres EQ consultatiebureaus
 165. child mortality EQ kindersterfte
 166. child protection EQ kinderbescherming
 167. child regulations EQ kindregelingen
 168. child sexual abuse EQ kindermisbruik
 169. child-bearing age EQ vruchtbare leeftijd
 170. childbirths EQ bevallingen
 171. childcare EQ kinderopvang
 172. childcare allowance EQ kinderopvangtoeslag
 173. childlessness EQ kinderloosheid
 174. children EQ kinderen
 175. children in schools connected to pedological institutes EQ kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten
 176. children with hearing impediments EQ slechthorende kinderen
 177. children with learning and behaviourial difficulties EQ kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
 178. children with long-term illness other than physical disability EQ langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap
 179. children with long-term illness with physical disability EQ langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap
 180. children with multiple disabilities EQ meervoudig gehandicapte kinderen
 181. children with severe behavioural problems EQ zeer moeilijk opvoedbare kinderen
 182. children with severe learning difficulties EQ zeer moeilijk lerende kinderen
 183. children with severe speech impediments EQ kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
 184. chimney fire EQ schoorsteenbrand
 185. China EQ China
 186. China
 187. cholesterol level EQ cholesterolgehalte
 188. cholesterolgehalte
 189. chronic colon inflammation EQ darmontstekingen
 190. chronic illnesses EQ chronische ziekten
 191. chronically ill EQ chronisch zieken
 192. chronisch zieken
 193. chronische ziekten
 194. church visit EQ kerkbezoek
 195. cigar industry EQ sigarenindustrie
 196. cigarette industry EQ sigarettenindustrie
 197. cigarettenindustrie GEBRUIK sigarettenindustrie
 198. cijns GEBRUIK accijnzen
 199. cinemas EQ bioscopen
 200. cinematography EQ film