CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. B-formulier GEBRUIK doodsoorzaakverklaring
 2. B-verklaring GEBRUIK doodsoorzaakverklaring
 3. baanmobiliteit GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 4. baanzekerheid GEBRUIK arbeidspositie
 5. baarmoederhalskanker
 6. baby GEBRUIK geboorten
 7. baby's GEBRUIK geboorten
 8. babysterfte GEBRUIK zuigelingensterfte
 9. bachelor
 10. bachelor EQ bachelor
 11. bachelor degree EQ bachelordiploma
 12. bachelordiploma
 13. BAG
 14. bailiffs EQ gerechtsdeurwaarders
 15. balance of payments EQ betalingsbalans
 16. baldadigheid
 17. ballonvaartuigen GEBRUIK luchtballon
 18. ballot paper EQ stembiljet
 19. banen GEBRUIK werkgelegenheid
 20. bank saving EQ banksparen
 21. banken
 22. bankruptcies EQ faillissementen
 23. bankruptcy fraud EQ faillissementfraude
 24. banks EQ banken
 25. banksparen
 26. bar GEBRUIK cafés
 27. barge EQ duwbak
 28. barracks EQ kazerne
 29. base shift EQ basisverlegging
 30. basic insurance EQ basisverzekering
 31. basic qualification EQ startkwalificatie
 32. basic vocational programme EQ basisberoepsgerichte leerweg
 33. basisberoepsgerichte leerweg
 34. basiseducatie
 35. basisonderwijs
 36. Basisregistratie Adressen en Gebouwen GEBRUIK BAG
 37. Basisregistratie Personen
 38. basisscholen
 39. basisschool GEBRUIK basisonderwijs
 40. basisverlegging
 41. basisverzekering
 42. basisvorming GEBRUIK eerste fase
 43. bastaarden GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 44. bastaardkinderen GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 45. bastaards GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 46. bats EQ vleermuizen
 47. BBG GEBRUIK bodemgebruik
 48. bbl GEBRUIK beroepsbegeleidende leerweg
 49. bbp
 50. BBV EQ BBV
 51. BBV
 52. BDU GEBRUIK brede doeluitkering
 53. BDU subsidy EQ brede doeluitkering
 54. beach or natural swimming pools EQ strand- of natuurbaden
 55. bebouwd terrein
 56. bebouwde kom
 57. bebouwde omgeving GEBRUIK bebouwing
 58. bebouwing
 59. bebouwingsdichtheid
 60. bed and breakfast EQ bed and breakfast
 61. bed and breakfast
 62. bed&breakfast GEBRUIK bed and breakfast
 63. bedden
 64. bedeling GEBRUIK armenzorg
 65. bedplace occupancy rate EQ slaapplaatsbezettingsgraad
 66. bedreigde diersoorten GEBRUIK rode lijst
 67. bedreiging
 68. bedrijf GEBRUIK bedrijven
 69. bedrijfsafval
 70. bedrijfsafvalstoffen GEBRUIK bedrijfsafval
 71. bedrijfsbeëindigingen
 72. bedrijfschappen
 73. bedrijfsclassificaties
 74. bedrijfseconomische indicatoren GEBRUIK bedrijfsfinanciën
 75. bedrijfseenheid
 76. bedrijfsfinanciën
 77. bedrijfsgebouwen GEBRUIK utiliteitsbouw
 78. bedrijfsgezondheidszorg
 79. bedrijfshoofden GEBRUIK boeren
 80. bedrijfsinnovatie
 81. bedrijfsinvesteringen
 82. bedrijfskantines GEBRUIK kantines
 83. bedrijfslasten
 84. bedrijfsomvang
 85. bedrijfsongelukken GEBRUIK arbeidsongevallen
 86. bedrijfsongevallen GEBRUIK arbeidsongevallen
 87. bedrijfsopbrengsten
 88. bedrijfsopleidingen
 89. bedrijfsoprichtingen GEBRUIK oprichtingen
 90. bedrijfsopvolging
 91. bedrijfsresultaat GEBRUIK bedrijfsresultaten
 92. bedrijfsresultaten
 93. bedrijfsspaarregelingen
 94. bedrijfssparen GEBRUIK bedrijfsspaarregelingen
 95. bedrijfstak
 96. bedrijfstakken GEBRUIK bedrijfstak
 97. bedrijfstellingen
 98. bedrijfsterrein GEBRUIK bedrijventerrein
 99. bedrijfsvestigingen GEBRUIK vestigingen
 100. bedrijfsvoering
 101. bedrijfsvoertuig GEBRUIK bedrijfsvoertuigen
 102. bedrijfsvoertuigen
 103. bedrijfswinst GEBRUIK bedrijfsresultaten
 104. bedrijven
 105. bedrijvendemografie GEBRUIK demografie van bedrijven
 106. bedrijvendynamiek
 107. bedrijventerrein
 108. bedrog
 109. beds EQ bedden
 110. beeldbank
 111. beeldende kunst
 112. beer EQ bier
 113. begraafplaats
 114. begrippen GEBRUIK begrippenlijst
 115. begrippenlijst
 116. begrotingstekort
 117. behaald onderwijsniveau GEBRUIK opleidingsniveau
 118. bejaarden GEBRUIK ouderen
 119. bejaardentehuis GEBRUIK verzorgingshuizen
 120. bejaardenwoningen GEBRUIK seniorenwoningen
 121. Belarus GEBRUIK Wit-Rusland
 122. Belarus EQ Wit-Rusland
 123. belasting GEBRUIK belastingen
 124. belasting op auto GEBRUIK motorrijtuigenbelasting
 125. belasting over de toegevoegde waarde GEBRUIK btw
 126. Belastingdienst
 127. belastingdruk
 128. belastingen
 129. belastingopbrengsten GEBRUIK ontvangen belastingen
 130. belastingverhoging GEBRUIK lastenverzwaring
 131. belastingverlaging GEBRUIK lastenverlichting
 132. belastingvoordelen
 133. beldo-lijst
 134. beleggen GEBRUIK beleggingen
 135. beleggingen
 136. beleggingsfondsen
 137. beleggingsinstellingen
 138. beleggingsopbrengsten
 139. beleidsmakers
 140. beleidsmatig minimum GEBRUIK sociaal minimum
 141. beleidsregel
 142. beleidssepot
 143. beleidsterreinen GEBRUIK nationale problemen
 144. beleving
 145. België
 146. Belgium EQ België
 147. beloningsverschillen GEBRUIK loonverschil
 148. bemesting GEBRUIK mestproductie
 149. benefit recipients EQ uitkeringsgerechtigden
 150. benzine
 151. benzine Euro95 GEBRUIK Normaal loodvrij
 152. beperkingen en klachten
 153. berechting
 154. beregeningsinstallaties
 155. berichtgevers
 156. beroepen
 157. beroepsbegeleidende leerweg
 158. beroepsbevolking
 159. beroepsclassificaties
 160. beroepsdiploma
 161. beroepsgoederenvervoer GEBRUIK goederenvervoer
 162. beroepsgroep
 163. beroepsklasse
 164. beroepsloopbaan GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 165. beroepsniveau
 166. beroepsonderwijs
 167. beroepsopleidende leerweg
 168. beroepspersonenvervoer GEBRUIK personenvervoer
 169. beroepsvervoer
 170. beroerte
 171. berths EQ ligplaatsen
 172. bes-eilanden GEBRUIK caribisch nederland
 173. bescherming persoonsgegevens
 174. beschikbaar inkomen
 175. beschikking Wet Mulder
 176. beschikkingen
 177. beschot GEBRUIK hectareopbrengst
 178. besloten vennootschap
 179. besluit begroting en verantwoording GEBRUIK BBV
 180. besluiten
 181. besparingen
 182. bestaande bouw GEBRUIK bestaande woningen
 183. bestaande koopwoningen
 184. bestaande woningen
 185. bestaansminimum GEBRUIK sociaal minimum
 186. Bestand Bodemgebruik GEBRUIK bodemgebruik
 187. bestedingen
 188. bestedingen toeristen
 189. bestedingspatroon
 190. besteedbaar inkomen
 191. besteedbare inkomens GEBRUIK besteedbaar inkomen
 192. bestelauto GEBRUIK bestelauto's
 193. bestelauto's
 194. bestelbus GEBRUIK bestelauto's
 195. bestelwagen GEBRUIK bestelauto's
 196. bestrijdingsmiddelen
 197. bestuurlijke organisatie GEBRUIK overheidsorganisatie
 198. bestuursrecht
 199. bestuursrechtspraak GEBRUIK bestuursrecht
 200. betaald werk GEBRUIK werkgelegenheid