CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. B-formulier GEBRUIK doodsoorzaakverklaring
 2. B-verklaring GEBRUIK doodsoorzaakverklaring
 3. baan GEBRUIK werkgelegenheid
 4. baanmobiliteit GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 5. baanzekerheid GEBRUIK arbeidspositie
 6. baarmoederhalskanker
 7. baby GEBRUIK geboorten
 8. baby's GEBRUIK geboorten
 9. babysterfte GEBRUIK zuigelingensterfte
 10. bachelor
 11. bachelor EQ bachelor
 12. bachelor degree EQ bachelordiploma
 13. bachelordiploma
 14. BAG
 15. bailiffs EQ gerechtsdeurwaarders
 16. balance of payments EQ betalingsbalans
 17. baldadigheid
 18. ballonvaartuigen GEBRUIK luchtballon
 19. ballot paper EQ stembiljet
 20. banen GEBRUIK werkgelegenheid
 21. bank saving EQ banksparen
 22. banken
 23. bankruptcies EQ faillissementen
 24. bankruptcy fraud EQ faillissementfraude
 25. banks EQ banken
 26. banksparen
 27. bar GEBRUIK cafés
 28. barge EQ duwbak
 29. barracks EQ kazerne
 30. base shift EQ basisverlegging
 31. basic insurance EQ basisverzekering
 32. basic qualification EQ startkwalificatie
 33. basic vocational programme EQ basisberoepsgerichte leerweg
 34. basisberoepsgerichte leerweg
 35. basiseducatie
 36. basisonderwijs
 37. Basisregistratie Adressen en Gebouwen GEBRUIK BAG
 38. Basisregistratie Personen
 39. basisscholen
 40. basisschool GEBRUIK basisonderwijs
 41. basisverlegging
 42. basisverzekering
 43. basisvorming GEBRUIK eerste fase
 44. bastaarden GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 45. bastaardkinderen GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 46. bastaards GEBRUIK buitenechtelijke geboorten
 47. bats EQ vleermuizen
 48. BBG GEBRUIK bodemgebruik
 49. bbl GEBRUIK beroepsbegeleidende leerweg
 50. bbp
 51. BBV EQ BBV
 52. BBV
 53. BDU GEBRUIK brede doeluitkering
 54. BDU subsidy EQ brede doeluitkering
 55. beach or natural swimming pools EQ strand- of natuurbaden
 56. bebouwd terrein
 57. bebouwde kom
 58. bebouwde omgeving GEBRUIK bebouwing
 59. bebouwing
 60. bebouwingsdichtheid
 61. bed and breakfast EQ bed and breakfast
 62. bed and breakfast
 63. bed&breakfast GEBRUIK bed and breakfast
 64. bedden
 65. bedeling GEBRUIK armenzorg
 66. bedplace occupancy rate EQ slaapplaatsbezettingsgraad
 67. bedreigde diersoorten GEBRUIK rode lijst
 68. bedreiging
 69. bedrijf GEBRUIK bedrijven
 70. bedrijfsafval
 71. bedrijfsafvalstoffen GEBRUIK bedrijfsafval
 72. bedrijfsbeëindigingen
 73. bedrijfschappen
 74. bedrijfsclassificaties
 75. bedrijfseconomische indicatoren GEBRUIK bedrijfsfinanciën
 76. bedrijfseenheid
 77. bedrijfsfinanciën
 78. bedrijfsgebouwen GEBRUIK utiliteitsbouw
 79. bedrijfsgezondheidszorg
 80. bedrijfshoofden GEBRUIK boeren
 81. bedrijfsinnovatie
 82. bedrijfsinvesteringen
 83. bedrijfskantines GEBRUIK kantines
 84. bedrijfslasten
 85. bedrijfsomvang
 86. bedrijfsongelukken GEBRUIK arbeidsongevallen
 87. bedrijfsongevallen GEBRUIK arbeidsongevallen
 88. bedrijfsopbrengsten
 89. bedrijfsopleidingen
 90. bedrijfsoprichtingen GEBRUIK oprichtingen
 91. bedrijfsopvolging
 92. bedrijfsresultaat GEBRUIK bedrijfsresultaten
 93. bedrijfsresultaten
 94. bedrijfsspaarregelingen
 95. bedrijfssparen GEBRUIK bedrijfsspaarregelingen
 96. bedrijfstak
 97. bedrijfstakken GEBRUIK bedrijfstak
 98. bedrijfstellingen
 99. bedrijfsterrein GEBRUIK bedrijventerrein
 100. bedrijfsvestigingen GEBRUIK vestigingen
 101. bedrijfsvoering
 102. bedrijfsvoertuig GEBRUIK bedrijfsvoertuigen
 103. bedrijfsvoertuigen
 104. bedrijfswinst GEBRUIK bedrijfsresultaten
 105. bedrijven
 106. bedrijvendemografie GEBRUIK demografie van bedrijven
 107. bedrijvendynamiek
 108. bedrijventerrein
 109. bedrog
 110. beds EQ bedden
 111. beeldbank
 112. beeldende kunst
 113. beer EQ bier
 114. begraafplaats
 115. begrippen GEBRUIK begrippenlijst
 116. begrippenlijst
 117. begrotingstekort
 118. behaald onderwijsniveau GEBRUIK opleidingsniveau
 119. bejaarden GEBRUIK ouderen
 120. bejaardentehuis GEBRUIK verzorgingshuizen
 121. bejaardenwoningen GEBRUIK seniorenwoningen
 122. bekostiging onderwijs GEBRUIK onderwijsfinanciën
 123. Belarus GEBRUIK Wit-Rusland
 124. Belarus EQ Wit-Rusland
 125. belasting GEBRUIK belastingen
 126. belasting op auto GEBRUIK motorrijtuigenbelasting
 127. belasting over de toegevoegde waarde GEBRUIK btw
 128. Belastingdienst
 129. belastingdruk
 130. belastingen
 131. belastingopbrengsten GEBRUIK ontvangen belastingen
 132. belastingverhoging GEBRUIK lastenverzwaring
 133. belastingverlaging GEBRUIK lastenverlichting
 134. belastingvoordelen
 135. beldo-lijst
 136. beleggen GEBRUIK beleggingen
 137. beleggingen
 138. beleggingsfondsen
 139. beleggingsinstellingen
 140. beleggingsopbrengsten
 141. beleidsmakers
 142. beleidsmatig minimum GEBRUIK sociaal minimum
 143. beleidsregel
 144. beleidssepot
 145. beleidsterreinen GEBRUIK nationale problemen
 146. beleving
 147. België
 148. Belgium EQ België
 149. beloningsverschillen GEBRUIK loonverschil
 150. bemesting GEBRUIK mestproductie
 151. benefit recipients EQ uitkeringsgerechtigden
 152. benzine
 153. benzine Euro95 GEBRUIK Normaal loodvrij
 154. beperkingen en klachten
 155. berechting
 156. beregeningsinstallaties
 157. berichtgevers
 158. beroepen
 159. beroepenmobiliteit GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 160. beroepsbegeleidende leerweg
 161. beroepsbevolking
 162. beroepsclassificaties
 163. beroepsdiploma
 164. beroepsgoederenvervoer GEBRUIK goederenvervoer
 165. beroepsgroep
 166. beroepsklasse
 167. beroepsklassen GEBRUIK beroepsklasse
 168. beroepsloopbaan GEBRUIK arbeidsmobiliteit
 169. beroepsniveau
 170. beroepsonderwijs
 171. beroepsopleidende leerweg
 172. beroepspersonenvervoer GEBRUIK personenvervoer
 173. beroepsvervoer
 174. beroerte
 175. berths EQ ligplaatsen
 176. bes-eilanden GEBRUIK caribisch nederland
 177. bescherming persoonsgegevens
 178. beschikbaar inkomen
 179. beschikking Wet Mulder
 180. beschikkingen
 181. beschot GEBRUIK hectareopbrengst
 182. besloten vennootschap
 183. besluit begroting en verantwoording GEBRUIK BBV
 184. besluiten
 185. besparingen
 186. bestaande bouw GEBRUIK bestaande woningen
 187. bestaande koopwoningen
 188. bestaande woningen
 189. bestaansminimum GEBRUIK sociaal minimum
 190. Bestand Bodemgebruik GEBRUIK bodemgebruik
 191. bestedingen
 192. bestedingen toeristen
 193. bestedingspatroon
 194. besteedbaar inkomen
 195. besteedbare inkomens GEBRUIK besteedbaar inkomen
 196. bestelauto GEBRUIK bestelauto's
 197. bestelauto's
 198. bestelbus GEBRUIK bestelauto's
 199. bestelwagen GEBRUIK bestelauto's
 200. bestrijdingsmiddelen