CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. archieven
 2. architecten
 3. architecten- en ingenieursbureaus
 4. architectenbureaus
 5. architects EQ architecten
 6. architectural and engineering firms EQ architecten- en ingenieursbureaus
 7. architectural firms EQ architectenbureaus
 8. area for daytime recreation EQ dagrecreatief terrein
 9. areaal
 10. areas of science EQ wetenschapsgebieden
 11. areas with population decline EQ krimpgebieden
 12. armed forces EQ krijgsmacht
 13. armenhuizen
 14. armenzorg
 15. armoede
 16. armoedegrens GEBRUIK sociaal minimum
 17. armwezen GEBRUIK armenzorg
 18. Arnhem
 19. Arnhem EQ Arnhem
 20. aromaten
 21. aromatics EQ aromaten
 22. arrears EQ betalingsachterstanden
 23. arrest GEBRUIK einduitspraak
 24. arrest EQ aanhouding
 25. arrhythmias EQ hartritmestoornissen
 26. arrondissementen
 27. art forms EQ kunstvormen
 28. arthritis EQ gewrichtsreuma
 29. artificial intelligence
 30. artificial intelligence EQ artificial intelligence
 31. artistic development EQ kunstzinnige vorming
 32. Artists Income Scheme Act (WIK) EQ Wet inkomensvoorziening kunstenaars
 33. artritis GEBRUIK reumatische aandoeningen
 34. arts courses EQ cursussen beeldende kunst
 35. artsenijbereidkundige GEBRUIK apotheken
 36. Asia EQ Azië
 37. asiel GEBRUIK asielvergunning
 38. asiel en verblijf GEBRUIK asielrecht
 39. asielaanvragen GEBRUIK asielverzoek
 40. asielketen
 41. asielmigranten GEBRUIK asielzoekers
 42. asielrecht
 43. asielvergunning
 44. asielverzoek
 45. asielverzoeken GEBRUIK asielverzoek
 46. asielzoekers
 47. asielzoekerscentra
 48. asking price EQ vraagprijs
 49. Assen
 50. Assen EQ Assen
 51. assisted living facilities EQ zorgwoningen
 52. assisting in suicide EQ hulp bij zelfdoding
 53. association EQ vereniging
 54. association activities EQ verenigingsactiviteiten
 55. astma GEBRUIK COPD
 56. asylum chain EQ asielketen
 57. asylum law EQ asielrecht
 58. asylum permit EQ asielvergunning
 59. asylum request EQ asielverzoek
 60. asylumseeker centres EQ asielzoekerscentra
 61. asylumseekers EQ asielzoekers
 62. atheneum
 63. atheneum pre-university secondary education EQ atheneum
 64. attractieparken
 65. atv GEBRUIK arbeidsduurverkorting
 66. audiovisual EQ audiovisueel
 67. audiovisual services EQ audiovisuele diensten
 68. audiovisueel
 69. audiovisuele diensten
 70. Australia EQ Australië
 71. Australië
 72. Austria EQ Oostenrijk
 73. autism EQ autisme
 74. autisme
 75. auto GEBRUIK personenauto's
 76. auto's GEBRUIK personenauto's
 77. auto- en motorbranche GEBRUIK autobranche
 78. auto-industrie
 79. autobezit
 80. autobranche
 81. autobus GEBRUIK autobussen
 82. autobussen
 83. autochtonen
 84. autodiesel GEBRUIK diesel
 85. autogas GEBRUIK lpg
 86. autogebruikers
 87. autohandel GEBRUIK autobranche
 88. automation costs EQ automatiseringskosten
 89. automatiseringsdienstverlening GEBRUIK informatietechnologie-dienstverlening
 90. automatiseringskosten
 91. automobielindustrie, vliegtuigen, treinen en dergelijke
 92. automobilist GEBRUIK autogebruikers
 93. automotive industry, aircraft, trains etc. EQ automobielindustrie, vliegtuigen, treinen en dergelijke
 94. autorijbewijs GEBRUIK rijbewijsbezit
 95. autosloop
 96. autoverkoop GEBRUIK autobranche
 97. autumn EQ herfst
 98. average hospital stay EQ gemiddelde verpleegduur
 99. average pay pension scheme EQ middelloonregelingen
 100. average population EQ gemiddelde bevolking
 101. average purchase price EQ gemiddelde inkoopwaarde
 102. average weekly working hours EQ gemiddelde arbeidsduur
 103. aviation EQ luchtvaart
 104. aviation fuel EQ jetfuel op benzinebasis
 105. avo GEBRUIK voortgezet onderwijs
 106. AWBZ GEBRUIK Wet langdurige zorg
 107. azc GEBRUIK asielzoekerscentra
 108. Azië