CBS taxonomie

CBS taxonomie
 1. airport companies EQ luchthavenbedrijven
 2. airports EQ luchthavens
 3. akkerbouw
 4. akkerbouwgewassen
 5. akt GEBRUIK arbeidskrachtentelling
 6. AKW GEBRUIK Algemene kinderbijslagwet
 7. AKW-uitkeringen GEBRUIK kinderbijslag
 8. alarmeringen GEBRUIK meldingen
 9. Albania EQ Albanië
 10. Albanië
 11. alcohol GEBRUIK alcoholhoudende dranken
 12. alcohol consumption EQ alcoholgebruik
 13. alcohol gebruik GEBRUIK alcoholgebruik
 14. alcoholgebruik
 15. alcoholhoudende dranken
 16. alcoholhoudende dranken en tabak
 17. alcoholic beverage industry EQ drankindustrie
 18. alcoholic beverages EQ alcoholhoudende dranken
 19. alcoholic beverages and tobacco EQ alcoholhoudende dranken en tabak
 20. alcoholvrije dranken
 21. alerts EQ meldingen
 22. algae EQ wieren
 23. Algemeen Bedrijven Register
 24. algemeen bijzonder onderwijs
 25. algemeen maatschappelijk werk
 26. algemeen voortgezet onderwijs GEBRUIK voortgezet onderwijs
 27. algemeen vruchtbaarheidscijfer GEBRUIK tfr
 28. algemeen ziekenhuis GEBRUIK algemene ziekenhuizen
 29. Algemene arbeidsongeschiktheidswet GEBRUIK WAO
 30. Algemene bijstandswet GEBRUIK Participatiewet
 31. Algemene Inspectiedienst
 32. Algemene kinderbijslagwet
 33. Algemene nabestaandenwet
 34. Algemene ouderdomswet
 35. Algemene Uitkeringen
 36. Algemene wet bijzondere ziektekosten GEBRUIK Wet langdurige zorg
 37. algemene ziekenhuizen
 38. algen GEBRUIK wieren
 39. algoritmen GEBRUIK artificial intelligence
 40. aliens law EQ vreemdelingenrecht
 41. alimentatie
 42. alimony EQ alimentatie
 43. alleengaanden GEBRUIK emigratie
 44. alleenstaande GEBRUIK eenpersoonshuishoudens
 45. alleenstaande minderjarige asielzoeker GEBRUIK alleenstaande minderjarige vreemdeling
 46. alleenstaande minderjarige vreemdeling
 47. alleenstaande minderjarige vreemdelingen GEBRUIK alleenstaande minderjarige vreemdeling
 48. alleenstaande moeders
 49. alleenstaande ouders
 50. alleenstaanden GEBRUIK eenpersoonshuishoudens
 51. alleenwonen GEBRUIK eenpersoonshuishoudens
 52. alleenwonenden GEBRUIK eenpersoonshuishoudens
 53. allocation of time EQ tijdsbesteding
 54. allochtonen GEBRUIK migratieachtergrond
 55. allochtonenprognose
 56. allochtoon GEBRUIK migratieachtergrond
 57. allotment garden EQ volkstuin
 58. Almere
 59. Almere EQ Almere
 60. alternatieve geneeskunde
 61. alternatieve geneeskundige zorg GEBRUIK alternatieve geneeskunde
 62. alternatieve genezers
 63. alternative healers EQ alternatieve genezers
 64. alternative medicine EQ alternatieve geneeskunde
 65. Alterra
 66. Alterra EQ Alterra
 67. aluminiumindustrie
 68. aluminum industry EQ aluminiumindustrie
 69. Alzheimer
 70. Alzheimer's disease EQ Alzheimer
 71. AMA GEBRUIK alleenstaande minderjarige vreemdeling
 72. ambachtschool GEBRUIK lagere technische school
 73. ambachtsschool GEBRUIK lagere technische school
 74. ambtenaren
 75. ambtenarenrecht
 76. ambulance EQ ambulance
 77. ambulance
 78. ambulance services EQ ambulancediensten
 79. ambulancediensten
 80. ambulante jeugdzorg
 81. America EQ Amerika
 82. Amerika
 83. amfibieen
 84. amicable procedure EQ minnelijk traject
 85. ammonia EQ ammoniak
 86. ammoniak
 87. amphibians EQ amfibieen
 88. Amsterdam
 89. Amsterdam EQ Amsterdam
 90. amusement EQ vermaak
 91. amusement arcades EQ amusementshallen
 92. amusement parks EQ attractieparken
 93. amusementshallen
 94. AMV GEBRUIK alleenstaande minderjarige vreemdeling
 95. AMW GEBRUIK algemeen maatschappelijk werk
 96. analfabetisme
 97. analphabetism EQ analfabetisme
 98. Andorra
 99. Andorra EQ Andorra
 100. animal diseases EQ dierziekten
 101. animal feeds EQ diervoeders
 102. animal welfare EQ dierwelzijn
 103. annual accounts EQ jaarrekeningen
 104. annual plans EQ jaarplannen
 105. annual reports EQ jaarverslagen
 106. annual salaries EQ jaarlonen
 107. annual working hours EQ jaarlijkse arbeidsduur
 108. annuity payments EQ lijfrenteuitkeringen
 109. annulment of registered partnership EQ ontbinding geregistreerd partnerschap
 110. anorexia
 111. anorexia EQ anorexia
 112. ante-harbours EQ voorhavens
 113. anthracite EQ antraciet
 114. antibiotica
 115. antibiotics EQ antibiotica
 116. anticonceptie
 117. anticonceptiemethode
 118. antraciet
 119. antroposofisch onderwijs GEBRUIK vrije school
 120. Antwerp EQ Antwerpen
 121. Antwerpen
 122. Anvers GEBRUIK Antwerpen
 123. Anw GEBRUIK Algemene nabestaandenwet
 124. anw-uitkeringen GEBRUIK nabestaandenpensioenen
 125. AOW GEBRUIK Algemene ouderdomswet
 126. AOW entitlement age EQ AOW-leeftijd
 127. AOW incomes EQ AOW-inkomens
 128. AOW-inkomens
 129. AOW-leeftijd
 130. AOW-uitkeringen GEBRUIK AOW-inkomens
 131. apartment EQ appartement
 132. apartment EQ portiekwoning
 133. apotheken
 134. apothekers GEBRUIK apotheken
 135. appartement
 136. appeal EQ rekest-civiel
 137. appeal EQ hoger beroep
 138. appeal case EQ verzetzaak
 139. appeal procedures EQ bezwaarprocedures
 140. applicaties
 141. applications EQ applicaties
 142. apps EQ apps
 143. apps
 144. aquaculture EQ aquacultuur
 145. aquacultuur
 146. arable crops EQ akkerbouwgewassen
 147. arable farming EQ akkerbouw
 148. arable land EQ cultuurgrond
 149. arbeid
 150. arbeid en sociale zekerheid
 151. arbeiders GEBRUIK werknemers
 152. arbeidersbudgetten GEBRUIK huishoudbudget
 153. arbeidsaanbod GEBRUIK beroepsbevolking
 154. arbeidsbelasting
 155. arbeidscontract GEBRUIK arbeidspositie
 156. arbeidsdeelname GEBRUIK beroepsbevolking
 157. arbeidsduur
 158. arbeidsduurverkorting
 159. arbeidsgehandicapten
 160. arbeidsinkomens
 161. arbeidsjaar
 162. arbeidskosten GEBRUIK personeelskosten
 163. arbeidskracht GEBRUIK werknemers
 164. arbeidskrachten GEBRUIK werknemers
 165. arbeidskrachtentelling
 166. arbeidslonen GEBRUIK lonen
 167. arbeidsmarkt
 168. arbeidsmarktpositie
 169. arbeidsmigranten GEBRUIK arbeidsmigratie
 170. arbeidsmigratie
 171. arbeidsmobiliteit
 172. arbeidsomstandigheden
 173. arbeidsongeschikten GEBRUIK arbeidsongeschiktheid
 174. arbeidsongeschiktheid
 175. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen GEBRUIK arbeidsongeschiktheid
 176. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen GEBRUIK arbeidsongeschiktheid
 177. arbeidsongevallen
 178. arbeidsovereenkomst GEBRUIK arbeidspositie
 179. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd GEBRUIK tijdelijke banen
 180. arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd GEBRUIK vaste werknemers
 181. arbeidsparticipatie GEBRUIK beroepsbevolking
 182. arbeidsplaatsen GEBRUIK werkgelegenheid
 183. arbeidspositie
 184. arbeidsproductiviteit
 185. arbeidsrecht
 186. arbeidsrelatie GEBRUIK arbeidspositie
 187. arbeidsreserve GEBRUIK onbenut arbeidsaanbod
 188. arbeidstijdsverkorting GEBRUIK arbeidsduurverkorting
 189. arbeidstijdverkorting GEBRUIK arbeidsduurverkorting
 190. arbeidsverhouding GEBRUIK arbeidspositie
 191. arbeidsvolume
 192. arbeidsvoorwaarden
 193. arbeidszaak
 194. arbo GEBRUIK arbeidsomstandigheden
 195. arbobegeleiding
 196. arbodiensten
 197. archiefbewaarplaats GEBRUIK archieven
 198. archiefdienst GEBRUIK archieven
 199. archieffunctie GEBRUIK archieven
 200. archiefwet